Tillväxtverket
Två kvinnor och en man diskuterar framför en whiteboard.

Bättre regler

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Tillväxtverket ger därför stöd när regler för företag ska tas fram eller ändras.

Regelgivare behöver utreda vilka konsekvenser nya regler får för företag i form av administrativa kostnader. Vi ger stöd till regelgivare genom rådgivning och utbildning om konsekvensutredning vid regelgivning. Stöd finns också i form av vägledning för konsekvensutredning. Vi har även verktyg för att beräkna och följa företagens kostnader till följd av regler.

Kontakt

Henrik Tegehed, enhetschef Bättre regler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 65Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.