Tillväxtverket
Två kvinnor och en man diskuterar framför en whiteboard.

Bättre regler

Regler ska vara lätta att förstå och följa. Bättre konsekvensutredningar ger bättre regler. Tillväxtverket ger därför stöd till regelgivare när regler för företag ska tas fram eller ändras. Stöd som ger bättre konsekvensutredningar.

Regelgivare behöver utreda vilka konsekvenser nya regler får för företag. Vi ger stöd till regelgivare genom rådgivning och utbildning om konsekvensutredning. Stöd finns också i form av vägledning för konsekvensutredning och verktyg för att beräkna och följa företagens kostnader till följd av regler.

Mer om att göra en konsekvensutredning

Kontakt

Henrik Tegehed, enhetschef Bättre regler
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 65Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.