Tillväxtverket
Kvinna pratar i telefon på sitt kontor.

Företagens kostnader

Ett av målen för förenklingsarbetet är att företagens kostnader till följd av regler ska minska. Då ökar företagens utrymme att använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet.

Regler kan ge upphov till olika slags kostnader för företagen. Tillväxtverket tillämpar fem kostnadskategorier:

  • administrativ kostnad
  • produktionskostnad
  • kostnad för investering
  • skatt, avgift och subvention
  • alternativkostnad

Så beräknar du företagens kostnader

I Tillväxtverkets beräkningsguide Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnaderPDF kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Använd Regelräknaren

Tillväxtverket har utvecklat ett beräkningsverktyg, Regelräknaren, som kan användas för att beräkna företagens olika kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Tillväxtverket följer hur företagens kostnader och konkurrenskraft påverkas av nya eller ändrade regler

Analysen är ett viktigt kunskapsunderlag för förenklingsarbetet. Här kan du ta del av delrapporten som redovisar resulaten för 2017.

Delrapport 2017PDF

Tidigare delrapporter

Delrapport 2016PDF


Kontakt

Caroline Wigerstad, enheten Bättre regler

Tel: 08-681 91 51Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.