Tillväxtverket
Kvinna arbetar i ett växthus.

Ändamåls­enliga regler

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Förenklingsarbetet handlar bland annat om att tänka på innehållet och utformningen av regler och vilka konsekvenser de får för företagen, till exempel i form av administrativa kostnader.

Tillväxtverket ger stöd när regler för företag tas fram eller ändras, till exempel genom rådgivning och utbildningar om konsekvensutredning vid regelgivning men också genom stöd i form av vägledningar för konsekvensutredning och för uppföljning och metoder som Smart start för enklare regler. Vi tar också fram metoder och verktyg för att beräkna och följa företagens kostnader till följd av regler, till exempel Regelräknaren.

Kontakt

Christian Pousette, enheten Bättre regler

Tel: 08-681 65 90Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.