Tillväxtverket

Access Program

För att skala upp ditt bolag och skapa förutsättningar för att etablera din verksamhet utanför Sverige, arrangerar Startup Sweden program i Storbritannien och Tyskland. Programmet erbjuder individuell coachning, skräddarsydda möten med kunder och utgår från vem du som entreprenör vill träffa på plats.

Du får träffa en rad relevanta experter och entreprenörer som lyckats etablera sig på den aktuella marknaden. Programmen genomförs i samarbete med starka lokala aktörer.

Vem kan söka?

Du ska:

 • ha ett svenskregistrerat aktiebolag
 • ha tagit in privat riskkapital eller har en omsättning på minst 6 MSEK
 • ha en kommersiell produkt eller tjänst på en befintlig marknad
 • ha globala ambitioner för din produkt eller tjänst
 • delta på plats under programmet
 • ha en utarbetat plan eller strategi att etablera dig på aktuell marknad
 • ha en vilja att lära och att dela med dig av dina erfarenheter.

Vad erbjuder vi?

Du får:

 • möjlighet att bygga upp och utöka ditt nätverk med scaleups, potentiella kunder och partners
 • kunskap om vilka nödvändiga steg du behöver för att få in dina första kunder och för att växa på den aktuella marknaden
 • kunskaper inom affärsutveckling, digital strategi, varumärkesstrategi och finansiering
 • skräddarsydda möten med lokala investerare, potentiella kunder och partners
 • lära dig av erfarna företagare som redan lyckats på den aktuella marknaden
 • dela upplevelser och utmaningar med andra entreprenörer som för närvarande är på samma resa.

Vad kostar det att delta?

 • Du bekostar själv resa och boende.
 • Programmet är kostnadsfritt.

Hur väljs bolagen ut?

 • En bedömningsgrupp väljer ut 10 bolag utifrån ansökan och en personlig intervju.