Tillväxtverket
Två män och en kvinna går tillsammans i en industrilokal.

Foto: Maskot

Smart industri i regionerna

Industrin och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för sysselsättning och konkurrenskraft i hela landet, men står inför stora utmaningar – bland annat kopplat till digitalisering och kompetensförsörjning. Företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

I Smart industri i regionerna står regionernas specifika förutsättningar och behov i fokus. Tillväxtverket stärker förutsättningarna för att industrin och industrinära tjänsteföretag i alla delar av landet ska kunna öka sin konkurrenskraft och omställningsförmåga.

Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin genom att:

  • Finansiera regionala utvecklingsprojekt.
  • Bidra till att kunskap om företagens behov och utmaningar utvecklas och sprids i såväl som mellan regionerna.

Smart industri i regionerna 2.0

Smart industri i regionerna 2.0 startade våren 2018 och pågår till och med 2020 med en budget på 80 miljoner kronor.

En utlysning för Smart industri i regionerna 2.0 pågick under juni-oktober 2019. 20 projekt (som involverar 20 regioner) har beviljats finansiering. Projekten pågår under 2019-2020 och ska bland annat bidra till att påskynda omställningsarbetet och öka konkurrenskraften i små- och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag.

Här kan du läsa mer om de beviljade projekten

Genomförda projekt Smart industri i regionerna 1.0

Det första uppdraget Smart industri i regionerna 1.0 pågick 2016 till 2018 med en budget på 25 miljoner kronor.

Inom ramen för det uppdraget har Tillväxtverket finansierat 18 förstudieprojekt (som involverat 20 regioner) och 5 genomförandeprojekt (som involverat 11 regioner).

Här kan du läsa mer om förstudieprojekten.

Här kan du läsa mer om genomförandeprojekten.

Här kan du ta del av en sammanfattning av erfarenheterna från de första 14 förstudieprojekten som genomfördes i 18 regioner 2016-2017.

Här kan du ta del av samverkansforskning som Karlstads universitet bedrivit kring uppdraget, antingen i en slutrapport Pdf, 189.3 kB. eller i en populärvetenskaplig kortversion Pdf, 1.2 MB..

Så har region Skåne arbetat med stödsystemet

Region Skåne jobbar tillsammans med klustren IUC Syd och Media Evolution för att nå ut till nya företag som inte känner till det stödsystem som finns i regionen. Arbetet består i att långsiktigt bidra till möjligheterna för skånska industriföretag att stärka sin konkurrenskraft genom att förnya och utveckla sin verksamhet.

Så arbetar vi för förnyelse i industrin

Smart industri i regionerna är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
Tillväxtverkets insatser inom Smart industri

Kontakt

Maria Ljung Westin
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 14

Olof Billebo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 82

Anna Goldie
E-post fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 10