Tillväxtverket

Antal industriföretag i Sverige


Företagsstorlek i tillverkningsindustrin 2016

Storleksklass

Antal företag

Andel företag

0 anställda

30 811

59,4%

1-4 anställda

11 118

21,4%

5-9 anställda

3817

7,4%

10-19 anställda

2681

5,2%

20-49 anställda

1970

3,8%

50-99 anställda

732

1,4%

100-199 anställda

385

0,7%

200-499 anställda

228

0,4%

500+ anställda

123

0,2%

Totalt

51 865

100%

Källa: Bearbetning av Företagsdatabasen, SCB