Tillväxtverket

Förutsättnings­studie

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och hur automation och om robotisering kan bidra till detta. Tillväxtverket erbjuder via IUC, kostnadsfri rådgivning (förutsättningsstudie) för att stötta detta utvecklingsarbete.

Den förutsättningsstudie som IUC och deras partners RISE, Automation Region och Robotdalen gör innebär att experter får möjlighet att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bäst effekt. De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings/automatiseringslösning. 

Att en sådan förutsättningsstudie eller motsvarande är genomförd är ett av grundkriterierna för att söka en automationscheck, se mer under ”Vem kan söka? i utlysningstexten”.

Vad innehåller en förutsättningsstudie?

Resultatet av förutsättningsstudien ska vara till nytta för ert företags fortsatta automationsutveckling. Den ska öka er insikt kring processen att automatisera och/eller robotisera företagets produktionsprocess(er).

Förutsättningsstudien görs i nära samverkan mellan ert företag, produktionscoachen och automationsexperten.

En förutsättningsstudie innehåller:

 • Genomgång av nuläge och målbild hos ert företag.
 • Line-walk, ett genomgång av produktionen, görs för att säkerställa förståelse för produktionen och för att identifiera möjliga områden för automation.
 • Återbesök med genomgång av kartläggningen och en gemensam analys av möjligheterna till automation och hur insatserna bör prioriteras.

Rapporten från förutsättningsstudien ger en kartläggning av ert företags automationsbehov och rekommendationer om hur ni ska gå vidare i riktning mot en effektiv systemlösning. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om automationscheck. Rapporten bifogas som en bilaga vid ansökan om automationscheck.

Exempel på frågor som kommer att belysas är:

 • Vilken typ av arbetsmoment vill ni automatisera?
 • Vad är målet med automationslösningen?
 • Hur ser maskinparken och produktionsmomenten ut idag?

Resultatet av förutsättningsstudien:

 • ska vara till nytta för ert fortsatta arbete och utveckling kring automation
 • ska förbättra era kunskaper och beställarkompetens kopplat till automation
 • ska öka er insikt kring processen att automatisera och robotisera
 • ska bidra med ett underlag att arbeta vidare med i riktning mot en effektiv systemlösning
 • ska ge stöttning för ansökan om automationscheck

Kontakt

Om ni är intresserade av att delta i förutsättningsstudierna, vänligen kontakta:
Projektledare Martin Hedman, IUC
Telefon: 0708-28 17 32
Läs mer på IUC webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.