Tillväxtverket

Nyby Bruk jobbar ständigt mot ökad automatisering

Nyby Bruk deltar i Robotlyftet, som ger stöd för ökad automation och robotisering. Tillsammans med en coach från Robotlyftet har företaget gjort en förutsättningsstudie där de bland annat diskuterat en lösning för en ny robotinstallation för automatiserad montering av plastkomponenter.

Nyby Bruk, med 18 anställda i Gnosjö, har en imponerande produktkatalog med ett stort antal artiklar för trädgårdsskötsel och fritid – allt från redskap och vattenkannor till spaljéer, fågelautomater och uteleksaker som de säljer via grossister. Basproduktionen är plast- och metallbearbetning, främst formsprutning, formblåsning, strängsprutning och stansning av plåt. Just nu är det är full fart i produktionen och företaget förstärker bemanningen på monteringen och pressavdelningen.

Ny robotinstallation ska skapa ett smidigare flöde

Den nya installationen ska ta bort en flaskhals i produktionen, och därmed skapa ett smidigare flöde och ökad effektivitet. Förutsättningsstudien var grunden till en ansökan om en Automationscheck, som blev beviljad.

”Vi jobbar ständigt mot ökad automatisering. Robotlyftet gjorde att vi kunde lägga ner den där extra tiden för att göra en genomtänkt plan, bli bättre beställare och få fram mer exakta offerter. Och framför allt kunde vi lägga ordentligt med tid på utbildning av personal. Det är en stor del av investeringen”, säger företagets vd Oscar Broling.

Mikael Pekkari, Nyby Bruks coach i Robotlyftet, är imponerad av företaget som han beskriver som ett typiskt, kreativt Gnosjöföretag. Men även för ett mycket framåt företag är det lätt att drunkna i det dagliga, löpande arbetet. Trots att Nyby tidigt investerat i automation i plast- och metallverkstäderna, görs all montering manuellt.

”I förutsättningsstudien identifierade vi flera monteringsmoment som möjliga att robotisera. Som coach är man en katalysator och utifrån en strukturerad arbetsmodell låter jag företaget själva utvärdera organisationen och produktionsflödet. Oftast finns redan idéerna som i dialogen med en coach konkretiseras i projektplaner och förstudieunderlag. ”

Nya investeringar utnyttjar befintlig hårdvara

Nyby genomförde förstudien som bekräftade att idéerna höll. De har upphandlat en flexibel monteringscell där en robot arbetar mot två band som rullar in de detaljer som ska monteras. I grundförutsättningarna för investeringen ingår att på ett kostnadseffektivt sätt utnyttja befintlig hårdvara i form av väggar och stativ från utrangerade produktionsceller.

Redan innan denna installation är klar förbereder Nyby för nästa förstudie som ska handla om en svetscell med modulariserade jiggar. Och även här kommer de att använda delar från utrangerade produktionsceller.

Vi snålar inte med utbildning och kompetensutveckling

Att satsa på teknikutveckling, och att göra investeringar i utrustning och kompetensutveckling kräver tid och resurser. Det stöd som Robotlyftet ger underlättar dels att kunna ta beslut om investeringen, dels att kunna lägga den tid som behövs för en verkligt hållbar satsning.

”Vi har medarbetare som redan arbetar vid robotstationer men som nu kommer att få ett bredare arbetsområde. Under förutsättningsstudien blev det tydligt hur viktigt det är att få med personalen och få en gemensam bild av de satsningar vi gör. Genom det extra stödet behöver vi inte snåla med utbildning och kompetensutveckling, och inte heller med den tid som krävs för att göra ett bra förarbete inför investering i ny teknik”, säger Oscar Broling.

Allt är egentligen klart för installation av den nya robotstationen som de arbetat med under förutsättningsstudien. Nu är Nyby Bruk dock inne i sin högsäsong med hög belastning i hela produktionen, så Oscar Broling räknar med att ha allt på plats i augusti-september.

Läs mer on Nyby Bruk här

Text: Ingela Bogren

Om Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.
Läs mer om Robotlyftet