Tillväxtverket
Industrilokal

Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Men små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Erbjudanden inom Robotlyftet

Två personer framför maskin.

Förutsättnings­studier

Den kostnadsfria förutsättnings­studien genomförs av IUC, RISE, Automation Region och Robotdalen. Den innebär att en automations­expert hjälper till att kartlägga ert företags behov och att undersöka hur en ny automationslösning ger bäst effekt.

Kvinna vid en maskin i en fabrik.

Produktionslyftets startprogram

Förändringsarbete med automationsperspektiv riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck.

Utbildning i beställarkompetens

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom Robotlyftet erbjuds en utbildning i beställarkompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att öka förståelsen för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Inspireras av andra företag

Inspireras av andra företag som har genomfört eller tagit första steget att robotisera eller automatisera sin verksamhet.

Fem stycken personer som jobbar på Azelio sitter runt ett bord.

Smart lösning för grön energi

Azelio jobbar med ny, spännande teknik och deltar sedan en tid tillbaka i Robotlyftet. De har utvecklat en unik metod för att distribuera och lagra grön energi. 

Robotcell.

Nya robotceller ger resultat

Svarvmekano har genom Robotlyftet kunnat lägga ordentligt med tid på förberedelser, fått bra beslutsunderlag och utbildning inför de nya investeringarna.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Levererar visir till sjukvården

Ljungby Tech hade gjort en förutsättnings­studie och planerade en robotcell när coronavirusets konsekvenser blev tydliga. Nu ska istället en miljon ansiktsvisir produceras.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Jobbar för ökad automatisering

Nyby Bruk har tillsammans med en coach från Robotlyftet gjort en förutsättningsstudie. De planerar nu en installation för automatiserad montering av plastkomponenter.

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt som Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Kontakt

Anna Goldie tel: 08-681 66 10

Björn Langbeck tel: 08-681 92 13

Ivan Obrovac tel: 08- 681 94 69

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se