Tillväxtverket
Robotar produktion

Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskap om användning av och investeringar i automationslösningar.

Den snabba utvecklingen som sker genom ökad digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Men små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga. Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Förutsättnings­studier

Den kostnadsfria förutsättnings­studien genomförs av IUC, RISE, Automation Region och Robotdalen. Den innebär att en automations­expert hjälper till att kartlägga ert företags behov och att undersöka hur en ny automationslösning ger bäst effekt. I nästa steg kan ni söka en Automationscheck.

Tre personer framför en whiteboard.

Automations­checkar

Företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kunde tidigare söka stöd i form av automations­checkar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete. Inför denna ansökan ska ni ha gjort en förutsättnings­studie.

Fler erbjudanden inom Robotlyftet

Produktionslyftets startprogram – Förändringsarbete med automationsperspektiv

Förändringsarbete med automationsperspektiv riktar sig till tillverkande små och medelstora företag som genomfört en förutsättningsstudie inom Robotlyftet, men inte gått vidare och sökt en automationscheck. Mer information finns på Produktionslyftets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Seminarier om vägen till framgångsrik automation

Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att lära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter.

Anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kunskapsmöte om automation

Kostnadsfria seminarier och workshops ger ert företag en överblick om möjligheterna med automation och robotisering.

Läs mer om kunskapsmöten på IUC webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildning i beställarkompetens

Så att ni kan ställa rätt krav och beställa utrustning anpassad för era behov. Kostnadsfritt.​

Läs mer om utbildningen på IUC webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspireras av andra företag

Inspireras av andra företag som har genomfört eller tagit första steget att robotisera eller automatisera sin verksamhet.

Fem stycken personer som jobbar på Azelio sitter runt ett bord.

Smart lösning för grön energi

Azelio jobbar med ny, spännande teknik och deltar sedan en tid tillbaka i Robotlyftet. De har utvecklat en unik metod för att distribuera och lagra grön energi. 

Robotcell.

Nya robotceller ger resultat

Svarvmekano har genom Robotlyftet kunnat lägga ordentligt med tid på förberedelser, fått bra beslutsunderlag och utbildning inför de nya investeringarna.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter vid ett bord.

Levererar visir till sjukvården

Ljungby Tech hade gjort en förutsättnings­studie och planerade en robotcell när coronavirusets konsekvenser blev tydliga. Nu ska istället en miljon ansiktsvisir produceras.

Medarbetare på Tillväxtverket sitter framför en skärm.

Jobbar för ökad automatisering

Nyby Bruk har tillsammans med en coach från Robotlyftet gjort en förutsättningsstudie. De planerar nu en installation för automatiserad montering av plastkomponenter.

Informationsmaterial

Behöver du prata om Robotlyftet i något sammanhang? Här finns samlad information som du kan använda dig av då du sprider budskapet.

Använd denna powerpoint Pdf, 1.6 MB.

Film om Robotik

Robotiken är fortfarande bara i sin linda, men utvecklingen börjar ta fart. Se Robotdalens film om robotik nedan.

Tillväxtverket bloggar

Läs våra två senaste bloggar som om digitalisering och robotisering.

Två personer arbetar i industrilokal

Industrins digitalisering

Många små och medelstora industriföretag har tagit kliv framåt. Men jobbet är långt ifrån klart.

Man och robot

Fler robotar i svensk industri

Den senaste statistiken från International Federation of Robots visar att trenden med minskade robotinvesteringar har brutits.

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på , lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt som Automationsutmaningen och Produktionslyftet.

Tillväxtverkets arbete för förnyelse i industrin

Smart industri - erbjudanden och inspiration

Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Anna Goldie tel: 08-681 66 10

Björn Langbeck tel: 08-681 92 13

Ivan Obrovac tel: 08- 681 94 69

E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se