Tillväxtverket

DigiLean

Metod för att: Hjälpa företag att se sina digitala öar i det analoga flödet.

Om DigiLean

Metoden går ut på att synliggöra och genomlysa industriföretagens flöden, processer och digitala förmåga. Många företag har olika system och processer som inte är ihopkopplade eller genomtänkta. DigiLean kopplar ihop de digitala öarna, förbättrar flödet och möjliggör rätt investeringar. Företag kan därmed undvika att digitalisera slöserier och få en effektivare verksamhet.

Frågor som: Har vi en kompetent organisation, rätt ledarskap och medarbetarskap, en affärsmässig verksamhet etc är centrala i programmet. Allt för att kunna utveckla sin digitaliseringsstrategi.

Vem kan använda metoden?
Alla företag/organisationer

Förväntade resultat

  • Djupare insikt kring digitalisering och dess effekter och möjligheter
  • Förståelse för vilka analoga processer som behöver förbättras
  • Underlag i form av statistik, indikatorer, data som kan stödja digital utveckling

Förutsättningar för att lyckas

Tid: Kräver 9-12 månader för optimalt genomförande

Budget: cirka 80 000 kronor per företag

Kompetens: Coacherna behöver industrivana och erfarenhet av att coacha industriföretag, samt erfarenhet av digitala system som används inom industrin. Företagen behöver ha en öppenhet och en mognad för att utvecklas och ledningen behöver stötta utvecklingen.

Om metoden

Programmet drivs genom en serie gruppträffar under cirka 9-12 månader med enskild coaching på företaget mellan träffarna. Varje träff är cirka 4 timmar lång och är en kombination av föreläsning, workshop, diskussion och erfarenhetsutbyte. Mellan träffarna jobbar företagen på hemuppgifter och utvecklar identifierade åtgärder.

Flera av företagen nätverkar med varandra efter programmet.

Företagen identifierar sina kompetensluckor och fortsätter sin utvecklingsresa efter deltagande i annat program till exempel Produktionslyftet.

Uppföljning

Vi använder digitaliseringstrappan för att se företagens utveckling och vilka förändringar de kan och vill göra.

Vi uppmanar företagen att benchmarka med varandra och förebilder som stretchar behoven, diskutera sig fram till lösningar, och själva göra de åtgärder som krävs

Programmet kan följas upp en tid efter avslut för att se vad företagen verkligen åstadkommit.

Kontakt

Vill du veta mer?

Niklas Olsson, niklas.olsson@mitc.se

Länkar

MITC:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.