Tillväxtverket

Några deltagande företag i Digitaliserings­lyftet

929 företag har deltagit i Digitaliseringslyftet. Resultatet har bland annat blivit effektivare interna processer och effektivare informations- och produktionsflöden.

Läs om några exempel på företag som påbörjat sin digitaliseringsresa nedan.

Tre personer framför en whiteboard.

Effektiviserad produktion

Företag: Norrlands Trähus
Utmaning: Manuellt knappa in cirka 1000 artikelrader till varje projekt.
Detta har vi gjort: Fått hjälp att bygga mallar för export/import av all data från byggritning. till kap-processen. Effekt: tidsbesparing på cirka 600 timmar per år, eliminerar felrisk när originaldata används.

Traktor och lastbil.

Papperslösa genom digitalisering

Företag: Jordkullen, markarbeten
Utmaning: Göra oss ”papperslösa” genom att digitalisera och effektivisera affärskritiska processer.
Detta har vi gjort: Infört digital hantering via mobil lösning. Ny process för att minska analoga steg. Minskat pappersmängden, manuellt arbete och frigjort tid.

Fasad av glas.

Effektiviserar med ny avläsningsportal

Företag: Fasadglas Bäcklin
Utmaning: Företaget var i behov av QR-kodslösning för produkter som kan synkas till ritningar och dokument som idag hanteras manuellt.
Detta har vi gjort: Satt igång en pilot där vi testar att införa en QR-kodlösning.

Detaljer av metall.

Digitaliserar mål- och produktions­styrning

Företag: AIM Sweden
Utmaning: Produktions­styrningen från offert till leverans var analog via whiteboard och post-it-lappar.
Detta har vi gjort: Fått hjälp att införa en web-applikation som visualiserar och styr arbetsprocesser. 

Glasögon

Använder nu track- and eyeglasögon

Företag: Axess Logistics
Utmaning: Att få till teknisk support i realtid, vilket effektiviserar felsökning i produktionen.
Detta har vi gjort: Fått inspiration att testa nya lösningar och börjat använda track-and eyeglasögon–med inbyggd kamera som spelar in film medan man arbetar.

Två personer framför en whiteboard.

Digitalisering av ritningar

Företag: Richardssons Verktygsservice
Utmaning: Att få bort pappersritningar och presentera underlaget digitalt.
Detta har vi gjort: Installerat ett PDM-system, Product Data Management. All information kommer nu via en portal. I produktionen finns det skärmar där ritningarna kan tas upp. 

Person i industrin

Effektiviserar med ny avläsningsportal

Företag: Inseco, logistiklösningar
Utmaning: Resurskrävande hantering av plastlådor
Detta har vi gjort: Skapat en avläsningsportal med hjälp av en RFID-lösning, vilket lett till bättre leveranssäkerhet och precision.

Person i industrin

Digital produk­tions­övervakning

Företag: Vesta SI, träförädling
Utmaning: Övergå från manuell till digitaliserad produktions­övervakning och datahantering.
Detta har vi gjort: Lärt oss vad som är möjligt och hur man kan göra.

Kontakt

Ivan Obrovac, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se