Tillväxtverket

Smart industri

Kom i gång med digitaliseringen i ditt företag. Möjligheterna finner du här.

Fortsätt läsa

Hur vill du utveckla ditt industri­företag?

Här kan du ta del av erbjudanden till industriföretag och exempel på hur industriföretag kan arbeta med utveckling och förnyelse. Tillväxtverkets arbete sker inom ramen för Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Ta nästa steg nu!

Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. De företag som inte förnyar sig och kan attrahera den kompetens de behöver, nu och i framtiden, riskerar att slås ut.

Hitta erbjudanden!

Robotlyftet

Hjälper små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin att robotisera och automatisera sin verksamhet. Läs mer om vilken hjälp du kan få!

Kickstart digitalisering

Delta i en Kickstart för att ta reda på hur digital teknik kan öka företagets konkurrenskraft. Läs mer om Kickstart digitalisering här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitaliserings- coach

Här kan du se vilken hjälp till rådgivning som finns i att få i din region. Sök rådgivning i din region!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmer: Hur gör andra?

Lundqvist Trävaru

Kreativ digitalisering har ökat företagets omsättning markant.

TePe

Digital teknik effektiviserar och moderniserar produktionsflödena.

Volvo Penta/MVV

Höjd kvalité och förenklingar för kunderna med hjälp av digitala instruktioner.

Fristad Plast

Effektivisera ditt företags produktion genom digitalisering.

Axelent

Automation bidrar till att företag kan behålla produktionen i Sverige.

Unibap

Satsa på AI, robotik och automation för att modernisera och höja produktionstakten. 

Mer inspiration om hur andra gör!

Frida Nilsson och Mikaela Arvidsson håller tillsammans i en av Emballator Lagan Plasts hinkar.

Från digital strategi till digital tvilling

Eskilstuna Elektronikpartner är specialiserade på produktutveckling och produktion av elektronik till inbyggda system, något man även har användning av i den egna fabriken. Nu har man startat projektet Digital tvilling, som gör att man istället för att testa någonting ute i produktion kan testa i den digitala tvillingen.

Läs artiklen om Eskilstuna Elektronikpartner
Se filmen: Eskilstuna ElektronikPartner gör sin fabrik papperslöslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frida Nilsson och Mikaela Arvidsson håller tillsammans i en av Emballator Lagan Plasts hinkar.

Digitala ­underlag lyfter skånska hissar

För att framtidssäkra verksamheten ersätter Åhmans i Åhus sina analoga produktionsunderlag med digitala. Det är en av flera förflyttningar som ska lyfta de skånska hissarna till nästa nivå.

Läs artikeln om Åhmans i Åhus

Frida Nilsson och Mikaela Arvidsson håller tillsammans i en av Emballator Lagan Plasts hinkar.

Flexibel robot gör automati­sering kostnads­effektivt

OpiFlex har tagit fram en robotcell som enkelt kan flyttas, programmeras på några minuter och köras utan säkerhetsstaket. Det möjliggör för producerande företag att automatisera på ett kostnadseffektivt sätt trots små volymer. 

Läs artikeln om OpiFlex

Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning sitter vid en av svarvarna i fabriken

Nya lösningar driver företaget framåt

Familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning är sedan 1974 specialiserade på skärande bearbetning åt bland annat fordonsindustrin. Trots ett ökat tryck på att förlägga produktionen utomlands har de valt att behålla produktionen i Gnosjö. Hur de har klarat det?
Läs artikeln om Gnosjö Automatsvarvning


Fler insatser inom Smart industri

Digitaliseringslyftet – allt från kunskap till finansiering

Tillväxtverket erbjuder företag olika möjligheter att sätta igång med ett digitaliseringsprojekt. Kickstart Digitalisering ger dig en inblick i vad digitalisering kan innebära för ditt företag. Du kan få coachning och rådgivning via olika projekt i Digitaliseringslyftet.

Dags att digitalisiera är en kunskapsbank med många olika delar att välja fritt ur, för dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering. Kunskapsbanken har utvecklats av RISE med finansiering från Digitaliseringslyftet.

Du kan också ansöka om en digitaliseringscheck, som innebär att du kan få hälften av kostnaden i bidrag när du tar in extern kompetens i företaget eller köper en tjänst.

Mer om Digitaliseringslyftet

Robotlyftet – öka din kunskap om automation

Robotlyftet ska främja automation i små och medelstora industriföretag och bidra till att företagen ökar sina kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Du kan till exempel få experthjälp med att bedöma automatiseringspotentialen i ditt företag samt att ta fram en kravspecifikation, eller söka en automationscheck för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete inom automation och robotisering.

Mer om Robotlyftet

Förnyelse i svensk industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och att främja en hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Så stödjer vi regionernas arbete för Smart industri

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri

Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, Smart industrilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gunilla Thorstensson, koordinator Smart industri
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se