Tillväxtverket

Smart industri-dagen 2020

Fredrik Bruhn, Unibap pratar om vilken nytta små och medelstora företag kan ha av artificiell intelligens

Vad har vi lärt oss om industrins behov och utmaningar de senaste åren? Vilka metoder fungerar och leder till förändring i företagen? Vilka resultat ser vi hittills och hur jobbar vi framåt för att stödja svensk industris framtid? Om detta handlade Smart industri-dagen den 3 februari.

"På Smart industri-dagen 2020 diskuterades de viktigaste lärdomarna från företagens och regionernas arbete med digitalisering, automation och strategisk kompetensförsörjning och förstås hur vi vill arbeta med industrins konkurrenskraft framåt, där den kommande strukturfondsperioden kan spela en stor roll", säger Gunilla Thorstensson, koordinator för Smart industri på Tillväxtverket.