Tillväxtverket
Kvinna i industrilokal

Så arbetar vi för förnyelse i industrin

Sveriges små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet och sysselsätter nära en miljon människor.

Tillväxtverket bidrar till industrins förnyelse och omställning. Tillsammans med regionerna och nyckelaktörer som RISE, IUC och andra företagsfrämjande aktörer fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och att främja hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Nedan lyfter vi några av våra insatser och dess resultat.

Tre personer framför en whiteboard.

Robotlyftet

Robotlyftet främjar automation och robotisering i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Satsningen pågår till 2021.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Smart industri i regionerna

Tillsammans med regionerna stärker vi förutsättning­arna för att industri­företag i alla delar av landet ska kunna öka sin konkurrenskraft och omställnings­förmåga.

Tre personer framför en whiteboard.

Digitaliserings­lyftet

929 företag deltog i digitaliserings­lyftet och 9 av 10 företag anger att de har startat eller genomfört ett digitaliserings­projekt. Läs mer om resultatet av Digitaliseringslyftet som nu är slutrapporterat. Projektet Kickstart digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster pågår fram till oktober.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Arbeta strategiskt med kompetens

Personalstark är en webbplats för den som vill utveckla sitt företag genom ny kompetens eller befintlig personal. Här finns guider, mallar och tips som gör det enkelt att komma igång och arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

Tre personer framför en whiteboard.

Tillverkning i Sverige

Programmet stärker företagens förutsättningar att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Målet är att öka företagens kunskap om vilka möjligheter som finns.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Sprida goda exempel

Vi vill synliggöra framgångsrika företag som vart skickliga på att utveckla sitt företag med hjälp av digitalisering. Se filmer och läs artiklar.

Insikter och lärdomar från arbetet med Smart industri

Regeringen lanserade Smart industri 2016. Sedan dess har våra kunskaper ökat om industrins behov och utmaningar och vilka metoder och verktyg som fungerar för att nå resultat hos små och medelstora industri­företag. Några av dessa insikter och lärdomar har vi samlat nedan.

Läs våra två senaste bloggar om digitalisering

Samverkan mellan skola och industri

Ansökningar till de tekniska programmen på gymnasiet är få i förhållande till övriga program. Det låga söktrycket innebär en utmaning för industrin då det blir svårt att hitta rätt kompetens. Inom ramen för Smart industri hade Tillväxtverket ett uppdrag att genomföra insatser för att främja samverkan mellan skola och industri i syfte att motverka den arbetskraftsbrist som påverkar industriföretagens konkurrenskraft. Olika projekt finansierades vars syfte var att utveckla koncept och sprida exempel på samverkan som ökar skolelevers kunskap och intresse för olika yrken inom industrin. Ett lyckat koncept är Industrinatten där industriföretag tar emot studiebesök, från unga som ska göra sitt yrkesval eller från nyanlända. 
Läs vår slutrapport till regeringenPDF
Läs mer om Industrinattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 87 

Länkar

Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik över industriföretag i Sverige