Tillväxtverket
Kvinna kör truck.

Så arbetar vi för förnyelse i industrin

Sveriges små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet och sysselsätter nära en miljon människor.

Den digitala utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för industriföretag att förnya sin produktion och sina affärsmodeller. Många små industriföretag behöver stärka greppet om sin strategiska kompetensförsörjning. Med rätt kompetens ökar möjligheterna till konkurrenskraft och lönsamhet i industriföretagen.

Kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar produktion i fokus

Tillväxtverket bidrar till industrins förnyelse och omställning. Tillsammans med regionerna och nyckelaktörer som RISE, IUC med flera fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och att främja hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Smart industri i regionerna – Industriföretag i alla delar av landet ska kunna växa, utvecklas och öka sin konkurrenskraft. Industrin är central för tillväxten, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan regioner och mellan företag.

Digitaliseringslyftet – en satsning för att få fler industriföretag och industrinära tjänsteföretag att använda digital teknik. Några viktiga insatser är Kickstart digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kunskapsbanken Dags att digitaliseralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Robotlyftet - ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag.

Sprida goda exempel och synliggöra framgångsrika företag skickliga på industriell utveckling för inspiration och lärande. Hämta inspiration från andra som kommit en bit på väg i sitt digitaliseringsarbete – se filmer och läs artiklar.

Arbeta strategiskt med kompetens – underlätta och driva på de små industriföretagens arbete med strategisk kompetensförsörjning, bland annat genom validering och kompetenskartläggningar. Här är samarbetet med det regionala kompetensförsörjningsarbetet viktigt.

Tillverkning i Sverige - stärker företagens förutsättningar att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige.

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 87 Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.