Tillväxtverket

Genomförda innovations­initiativ

I uppdraget att främja öppen och datadriven innovation ska Tillväxtverket genom den här plattformen bidra till att offentliga aktörer kan samverka kring utmaningar eller bli inspirerade till nya lösningar.

Här kommer vi att fylla på med inspirationscase om hur offentliga aktörer i Sverige arbetar med öppna data och datadriven innovation.

PTS innovationstävling

Gleechi

En VR-baserad träningsapp som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att träna arbetsmoment i egen takt. Det var en av de 24 vinnarna i Post- och Telestyrelsens, PTS, senaste innovationstävling. Tävlingen var PTS 14:e i ordningen och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen.

VR-app ger arbetsträning för funktionsnedsatta.

Hack for Sweden

Hack for Sweden

Hack for Sweden, Sveriges främsta myndighetshackaton, arrangerades i år för femte året i rad. Den här gången fick deltagarna tampas med ännu tydligare tematiska utmaningar som i förväg utarbetats av representanter från ett 30-tal myndigheter.

Utmanings­drivet hackaton i helgformat­