Tillväxtverket

Frågor och svar

Här nedan reder vi ut några begrepp som vi har använt.

Vad innebär datadriven innovation?

Datadriven innovation är det strategiska utnyttjandet av data och dataanalys för att förbättra eller utveckla nya processer, produkter, tjänster och marknader.

Hur fungerar utmaningsdriven innovation?

Innovationer kan skapas på olika sätt, men just utmaningsdriven innovation har utmaningar som den främsta drivkraften. Det kan handla om samhällsutmaningar, lokala och globala, som innovationerna hjälper. Projekt inom utmaningsdriven innovation kombinerar samhällsnytta med affärspotential och identifierar nyskapande lösningar på samhällsutmaningar som kräver bred samverkan. Projekten utvecklas typiskt i samverkan mellan användare, kunder och andra relevanta kravställare.

Vad är en digital utmaningsdriven plattform för något?

  • I första steget är det en samlingsplats för innovationstävlingar, större hackatons och aktuella samhällsutmaningar i form av offentliga aktörers behov.
  • I nästa steg kommer det att finnas möjlighet att administrera utmaningar, hantera en community och skapa delar som gör ekosystemet mer komplett.

Vad är en innovationstävling?

En tävlingsform för att skapa innovation. Att använda sig av tävlingar för att nå innovation är ingenting nytt. Att potatisen infördes i Europa är exempelvis ett resultat av en fransk tävling om ersättningslivsmedel år 1773. Arkitektbranschen har också en lång tradition av tävlingsformen när det gäller att få kontrakt.

Vad är hackaton för något?

Hackaton är en nybildning av orden “hackare” och “marathon” och är ett evenemang där programmerare träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod.

Ett hackaton innebär för det mesta att deltagarna programmerar på vad de vill, hur de vill, under fria former. Ett hackaton varar vanligtvis i 24 timmar eller över en helg. Det finns även hackatons där man utvecklar, ändrar eller förbättrar fysiska artefakter.

Vad är skillnaden mellan en utlysning och en innovationstävling?

En finansiär använder utlysningar för att berätta att det finns pengar att söka. En utlysning är endera tidsbegränsad eller löpande under året. I utlysningen framgår det vem som kan söka och för vilka insatser man kan söka för.

I en innovationstävling belönas de lösningar som bäst löser ett problem.

Finns det någon webbplats som samlar alla svenska utlysningar?

De flesta myndigheter publicerar sina utlysningar på respektive webbplatser, men entreprenörsinitiativet www.avonniv.comlänk till annan webbplats listar utlysningar från flera olika myndigheter på ett samlat sätt.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.