Tillväxtverket

Några deltagande företag

929 företag har deltagit i Digitaliseringslyftet. Resultatet har bland annat blivit effektivare interna processer och effektivare informations- och produktionsflöden.

Läs om några exempel på företag som påbörjat sin digitaliseringsresa nedan.

Tre personer framför en whiteboard.

Effektiviserad produktion

Företag: Norrlands Trähus
Utmaning: I samband med kapning av material manuellt knappa in ca 1000 artikelrader till varje projekt.
Detta har vi gjort: Fått hjälp att bygga mallar för export/import av all data från byggritning till kap-processen. Effekt: tidsbesparing på ca 600 timmar per år, eliminerar felrisk när originaldata används

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Papperslösa genom digitalisering

Företag: Jordkullen, markarbeten
Utmaning: Göra oss ”papperslösa” genom att digitalisera och effektivisera affärskritiska processer
Detta har vi gjort: Infört digital hantering via mobil lösning. Ny process för att minska analoga steg. Minskat pappersmängden, manuellt arbete och frigjort tid.

Tre personer framför en whiteboard.

Effektiviserar med ny avläsningsportal

Företag: Fasadglas Bäcklin
Utmaning: I behov av QR-kodslösning för produkter som kan synkas till ritningar och dokument som idag hanteras manuellt.
Detta har vi gjort: Satt igång en pilot där vi testar att införa en QR-kodlösning

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Digitaliserar mål- och produktions­styrning

Företag: AIM Sweden
Utmaning: Produktionsstyrningen från offert till leverans var analog via whiteboard och post-it-lappar, vilket inte var optimalt med personal på annan ort.
Detta har vi gjort: Fått hjälp att införa en web-applikation som visualiserar och styr arbetsprocesser samt underlättar arbetet med förbättringar och målstyrning.
 
Tre personer framför en whiteboard.

Använder nu track- and eyeglasögon

Företag: Axess Logistics
Utmaning: Att få till teknisk support i realtid, vilket effektiviserar felsökning i produktionen.
Detta har vi gjort: Fått inspiration till att testa nya lösningar och nu börjat använda track-and-eyeglasögon – glasögon med inbyggd kamera som spelar in film samtidigt som man arbetar med en produkt. 

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Digitalisering av ritningar

Företag: Richardssons Verktygsservice, Västervik
Utmaning: Att få bort pappersritningar och presentera underlaget digitalt.
Detta har vi gjort: Installerat ett PDM-system, Product Data Management. All information kommer nu via en portal. I produktionen finns det skärmar där ritningarna kan tas upp. 

Tre personer framför en whiteboard.

Effektiviserar med ny avläsningsportal

Företag: Inseco, logistiklösningar
Utmaning: Resurskrävande hantering av plastlådor
Detta har vi gjort: Skapat en avläsningsportal med hjälp av en RFID-lösning. Det har lett till bättre leveranssäkerhet och precision.

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Digital produk­tions­övervakning

Företag: Vesta SI, träförädling
Utmaning: Att förflytta sig från en manuell till digitaliserad produktions­övervakning och datahantering.
Detta har vi gjort: Vi har förstått vad som är möjligt och hur man kan göra. Nu planerar vi ett utvecklingsprojekt.

Kontakt

Gunilla Thorstensson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6587