Tillväxtverket

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till de regionala digitaliseringskoordinatorerna och till Tillväxtverket.

Kontaktuppgifter regioner

Region Blekinge

Tobias Johansson
tobias.johansson@regionblekinge.se

Region Dalarna

Gärd Eriksson
gard.eriksson@regiondalarna.se

Region Halland

Elf Thérese RK
therese.elf@regionhalland.se

Region Gotland

Amanda Andersson
amanda.andersson@gotland.se

Region Gävleborg

Anna Beminge Linde
anna.beminge.linde@regiongavleborg.se

Region Jämtland Härjedalen

Åsa Hofsten
asa.hofsten@regionjh.se

Region Jönköping

Carina Hedfors
carina.hedfors@rjl.se

Region Kalmar

Emma Lee
emma.lee@regionkalmar.se

Region Kronoberg

Sunny Sandström
sunny.sandstrom@kronoberg.se

Region Norrbotten

Åsa Händel
asa.handel@norrbotten.se

Region Skåne

Anna Gillqvist
anna.gillqvist@skane.se

Region Stockholm

Wille Kuha
wille.kuha@sll.se

Region Södermanland

Johan Isacsson
johan.isacsson@regionsormland.se

Region Uppsala

Lucia Bender
lucia.forsman.bender@regionuppsala.se

Region Värmland

Erik Larsson
erik.larsson@regionvarmland.se

Region Västerbotten

Magnus Rudehäll
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland

Susanne Sahlin
susanne.sahlin@rvn.se

Region Västmanland

Ann-Margreth Hammar
ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se

Region Västra Götaland

Tore Johnsson
tore.johnsson@vgregion.se

Region Örebro

Sandra Spjut
sandra.spjut@regionorebrolan.se

Region Östergötland

Niklas Guss
niklas.guss@regionostergotland.se

Kontaktuppgifter till Tillväxtverket

Nätverkets sekretariat

Mats Wessman
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 32