Tillväxtverket

Samarbetsprojekt om insatser

21 miljoner ska gå till samarbeten som ökar den digitala mognaden hos företag i landsbygder.

Tillväxtverket ger stöd till samarbetsprojekt där två eller fler aktörer samarbetar för att öka kunskapen om mikro- och småföretag i landsbygder. Det kan handla om projekt för att bygga kunskap om mikro- och småföretags digitala utmaningar och behov, eller pilotprojekt för att tillämpa digitala modeller, verktyg eller metoder för att stötta företagens digitala mognad inom en specifik bransch eller region. Stödet kommer från EU:s landsbygdsprogram.

Under perioden november 2021 till januari 2022 hade Tillväxtverket en utlysning öppen om samarbetsprojekt för kunskapsuppbyggnad kring behovet av ökad digital mognad i mikro- och småföretag i landsbygder. Vi fick 25 ansökningar och efter ett urvalsförfarande under tiden februari-mars kommer vi att i april påbörja beslutsfattandet i landsbygdsprogrammet av de projekt som vi vill bifalla. Vi räknar med att vara klara med vårt beslutsfattande under maj.

I början av hösten räknar vi med att bjuda in till den första nätverksträffen mellan oss på Tillväxtverket och de projektägare som beviljats medel i utlysningen. Insatsen med samarbetsprojekt omfattar 21 miljoner kronor och får pågå 2021-2024.