Tillväxtverket

Samarbetsprojekt om insatser

21 miljoner ska gå till samarbeten som ökar den digitala mognaden hos mikro- och småföretag i landsbygder.

Tillväxtverket ger stöd till samarbetsprojekt där två eller fler aktörer samarbetar för att bygga upp och öka kunskapen om mikro- och småföretag i landsbygder. Det kan handla om projekt för att bygga kunskap om mikro- och småföretags digitala utmaningar och behov, eller pilotprojekt för att tillämpa digitala modeller, verktyg eller metoder för att stötta företagens digitala mognad inom en specifik bransch eller region. Stödet kommer från EU:s landsbygdsprogram.

Under perioden november 2021 till januari 2022 hade Tillväxtverket en utlysning öppen om samarbetsprojekt för kunskapsuppbyggnad kring behovet av ökad digital mognad i mikro- och småföretag i landsbygder. Vi fick 25 ansökningar och efter ett urvalsförfarande under våren har vi valt ut 17 ansökningar för bifall. Från och med maj har vi påbörjat beslutsfattandet som sker löpande. Först under hösten kommer vårt arbete med besluten att vara helt klart.

Den första nätverksträffen mellan Tillväxtverket och de 17 projektägarna äger rum den 20 oktober klockan 13.00-15.00.

Insatsen med samarbetsprojekt omfattar totalt 21 miljoner kronor och får pågå under tiden 2022-2024. Då vårt beslutsfattande har avslutats publicerar vi mer information om de 17 samarbetsprojekten.

Här kan du läsa om tidigre projket inom digitalisering i landsbygder. Öppnas i nytt fönster.