Tillväxtverket
Flera personer sitter runt ett bord och diskuterar.

Kunskapsbank för digital kompetens

Tillväxtverket drev med start hösten 2018 regeringsuppdraget Höjd digital kompetens i små företags ledningar och styrelser.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det treåriga uppdragets syfte var en ökad kunskap och förmåga att affärsstrategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och utmaningar i små företag.

Här nedan hittar du rapporter och filmer som tagits fram inom uppdraget.

Filmer om digitala affärsrisker och informationssäkerhet

Vi har genomfört ett seminarium om digitala affärsrisker och informationssäkerhet med ambitionen att öka kunskapen om digital informationssäkerhet. På Tillväxtverkets Youtube-kanal hittar du föreläsningarna i nedklippta versioner. Nedan ser du vilka som föreläste,vad föreläsningarna handlade om och länkar till respektive klipp. Filmerna är textade.

Här kortversionerna av föreläsningarna:

Marianne Rilde Björkman, MSB om tips på information, vägledning och råd för att skydda viktig information i företag

Föredraget handlar om vikten av förebyggande säkerhetsarbete för att skydda känslig information i företag och organisationer. Information ska bara vara tillgänglig för behöriga. Ökad informationssäkerhet och säkra kommunikationer stärker digitaliseringens utvecklingsmöjligheter. Presentationen lyfter fram en metod för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Här finns tips, vägledning och råd från MSB samlat:

Marianne Rilde Björkmans föreläsning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Magnus Burvall, Syntesia om informationssäkerhet som en konkurrensfördel

Hur kan informationssäkerhetsarbete i företag, särskilt i små tillväxtföretag vara en möjlighet? Ett sätt att stärka affärsverksamheten är att utveckla företagens förmågor inom informations- och cybersäkerhet. Alla företag måste arbeta med säkerhetsperspektiv, vissa mer än andra. Rätt hanterat skapar informationssäkerhet värden och affärer. En sund säkerhetskultur är en förutsättning för att kunna växa. Den involverar alltid ägare, styrelse och ledning i arbetet.

I filmen presenteras slutsatserna av ett kartläggnings- och analysuppdrag från Tillväxtverket - med syftet att öka kunskapen om behoven av informationssäkerhet i mindre företag, särskilt tillväxtföretag. De gör en genomgång av digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Läs mer om Informationssäkerhet i små och medelstora företag.pdf.

Magnus Burvalls föreläsning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Per Arne Molin PWC om cyber- och informationssäkerhet för stora företag och för startups

Hur ser säkerhetsarbetet ut i stora bolag respektive mindre tillväxtbolag och startups? Det finns både gemensamma nämnare och samtidigt många skillnader. 3 av 4 av företag råkar ut för större eller mindre cyberincidenter enligt WEF 2019 Global Risk Report. Attackerna har ökat dramatiskt de senaste åren i spåren på en ökad teknisk användning och elektronisk kommunikation. Gemensamt är att alla typer av företag kan drabbas av cyberattacker.

Ett aktivt säkerhetsarbete är så mycket mer än teknik och lagstiftning. Presentationen lyfter upp några grundläggande sätt att komma igång med ett mer systematiskt arbete för informations- och cybersäkerhet. Det är viktigt att styrelse och företagsledning är engagerade i detta arbete – allt för en långsiktig affärsnytta.

Under seminariet presenteras olika frågeställningar, checklistor och nulägesanalyser, också särskilt utformade för styrelser.

Per Arne Molins föreläsning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Magnus Vallstedt, Nixu om praktiskt säkerhetsarbete i företag

Genom generella säkerhetsrutiner för skydd av information och av teknisk utrustning når man långt - även när företag implementerar avancerad teknik. Under föredraget presenteras konkreta tips på verktyg, utrustning och checklistor som man kan ta hjälp av för att säkerställa att man skyddar företaget och de anställda på rätt sätt.

Presentationen fokuserar på hur man ”tänker och loggar in säkert” och på generell datorhygien - vikten att uppdatera allt!

Magnus Vallstedts föreläsning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publikationer

Tre personer sitter framför ett bord.

Resultat från pilotsatsningen

Under 2017–2019 drev Tillväxtverket två pilotinsatser för digitalisering: Digital och affärsjuridisk kompetens och Digital kompetens i styrelse och ledning. Rapporten bygger på kunskaper och erfarenheter.

Tre personer står framför en tavla och diskuterar.

Förutsättningar, möjligheter och hinder för en digital utvecklingsresa

I rapporten redovisar och diskuterar författarna begreppet digitala mognad i småföretag och vad behoven av en ökad digital förmåga i praktiken kan innebära.

Två personer står bakom en tavla och har en workshop.

Digitala affärsrisker

Tillväxtverket fick 2018 ett regeringsuppdrag för att höja kompetensen inom digitalisering i små företag. Denna studie redovisar olika perspektiv på digitala affärsrisker och säkerhetsarbete i små och medelstora företag.

Två kvinnor tittar på en datorskärm.

Informations­säkerhet

Digitaliseringen innebär att allt fler små och medelstora bolag kan växa både nationellt och internationellt. Små och medelstora företag kan agera som bara de stora kunde tidigare, men med nya och allt fler digitala lösningar ökar också sårbarheten.

Cybersäkerhet i fokus för pilotsatsning

I Sveriges digitaliseringsstrategi, som lanserades 2017, lyfts vikten av att alla på ett säkert sätt ska kunna ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Genom ett riktat uppdrag till Linköping Science Park, vill Tillväxtverket bidra till en kunskapshöjande insats med bäring både loaklt, regionalt och nationellt. Inom ramen för Tillväxtverkets uppdrag har Linköping SP tillsammans med centrumbildningen SecurityLink, låtit genomföra en nulägesanalys av cybersäkerhetsområdet i Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nulägesanalaysen kartlägger bolag som är verksamma inom området, förutsättningar för tillväxt, möjligheter och utmaningar inom området, olika nationella initiativ samt tillgången till kompetens.

"Rapporten ger en klar bild att vi behöver öka de nationella insatserna inom forskning kring cybersäkerhet", säger professor Erik Larsson vid Security Link.

Kontakt

Karin Östberg, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se