Tillväxtverket

Digitalisering

Vi arbetar för att fler företag ska ta vara på digitaliseringens möjligheter! Det gör vi genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering.

Aktuellt

 1. Klimatsmart transpor­tkedja

  Är du intresserad av att veta mer om hur digitalisering kan minska utsläpp från transporter? Den här rapporten beskriver en rad aktiviteter om hur det…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Regional kapacitet Digitalisering

 2. Utvärdering av Regionala digitaliserings­koordinatorer

  I juli 2018 fick Tillväxtverket uppdraget att administrera ett sekretariat för regionala digitaliseringskoordinatorer. Parallellt fick regionerna uppdragen…

  Publikation Regioner Digitalisering

 3. Digitala innovations­hubbar i Stockholm

  Nu kan aktörer i Stockholm som har beviljats medel via Digitals utlysning för Europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) ansöka om delfinansiering via…

  Utlysning Företag Regioner Digitalisering Finansiering

 4. Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

  Företagarna har en digital lärplattform för sina medlemmar. Samarbetspartnern Lexicon kunde utveckla en utbildning i digitalisering och verksamhetsutveckling…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

 5. Digitalt och säkert i styrelserummen

  I takt med att bolag i innovationsmiljöer växer, tar in kapital och får fler ägare blir styrelse- och ledningsarbetet allt viktigare. Det hanteras stora…

  Insatser Företag Regioner Affärsutveckling Digitalisering

Man sitter vid dator i köket

Klimatsmart transportkedja

Hur kan digitalisering minska utsläpp från transporter? Den här rapporten beskriver en rad aktiviteter om hur det kan gå till både i enskilda företag och i samverkan mellan företag.

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Insikter om Smart industri

Här kan du ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka. Insikterna är baserade på flera uppdrag inom Smart industri.

En man handlar av en kvinna

Stärkt digital affärskompetens

Nya insatser för att stärka besöksnäringens småföretag att ta nästa utvecklingssteg för att hållbart hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för ökad affärsnytta.

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Checkar för digitalisering

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan användas för att ta in extern kompetens för att utveckla och förändra en pågående affärs­verksamhet genom att använda digital teknik.