Tillväxtverket
Bildcollage glada turister i olika mijöer

Turism och besöksnäringen

Turism- och besöksnäring är en växande sektor som genererar konsumtion inom flera olika branscher i svensk ekonomi. Turism sker i alla delar av landet, vilket betyder att besöksnäringen i Sverige är viktig för tillväxt och sysselsättning regionalt.

Turismens tillväxtpotential möter samtidigt en stor utmaning i att växa hållbart. Sverige är ett land med stora avstånd som kräver klimatsmarta transportlösningar för att hela Sverige ska kunna ta del av turismens tillväxt. Det handlar också om att etablera den grundservice som krävs för en destinations attraktionskraft.

För att besöksnäringen ska kunna nå sin fulla potential behövs en fungerande samverkan mellan det offentliga och det privata som tar tillvara de styrkor som turism- och besöksnäring erbjuder och på ett effektivt sätt löser de utmaningar näringen står inför.

Vi på Tillväxtverket arbetar därför för att stärka svensk besöksnäring, så Sverige får internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar växa. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren
  • Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering
  • Ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet
  • Kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.
Kom ihåg i sommar

Kunskap om turism. Följ vad som händer inom kunskapsområdet turism. Här hittar du alla våra publikationer på området.länk till annan webbplats

Ikon för dokument

Turismstatistik. Vi ansvarar för svensk turismstatistik. Här kan du ta del av den senaste statistiken.

Stora Turismpriset 2018

Tillväxtverkets generaldirektör på en scen med glada vinnare av Stora Turismpriset.

Sörmländska Julita Gård vinner Stora Turismpriset 2018

Priset på 100 000 kronor delades ut i dag 6 december i Stockholm av Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket och Cecilia Schelin Seidegård, ordförande i Stiftelsen förkunskapsfrämjande inom turism.

Stora Turismpriset

Sverige är värd för världskonferens om hållbar naturturism

År 2019 står vi i alla fall värd för en internationell konferens i Göteborg om hållbar naturturism, som samlar yrkesfolk från hela världen. Tillväxtverket har varit med att ansöka och anledningen till att den hamnat i Sverige är att det är nära till naturen, även i städer och att vi låter naturen vara en viktig del av våra liv.

Pressmeddelande om Världskongress för naturturism till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Cecilia Österlind, koordinator besöksnäring 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 07       

Christina Rådelius, hållbar turism, naturturism
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 07

Pernilla Nordström, destinationsutveckling, kulturturism
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 17

Ulrika Nisser, hållbar produktutveckling (regeringsuppdrag)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 55

Lisa Hörnsten Friberg, kunskapsutveckling turism och besöksnäring
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59

Sofi Sjöberg, turismstatistik
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02

Erika Rosander, extern samverkan och samordning, Besöksnäringens myndighetsgrupp
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 18                                                   Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.