Tillväxtverket

Regeringsuppdrag för en hållbar besöksnäring

Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket fått ett regeringsuppdrag som inkluderar tre delar.

1. Förbättrad statistik, analys och kunskap
2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag samt främjande av ekoturism​
3. Hållbar produkt- och platsutveckling inklusive möten och evenemang​.

Förbättrad statistik, analys och kunskap

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi för att

-Ta fram och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring
- Ta fram ett nationellt kunskapsstöd där vi ska utveckla, samla och sprida kunskap till besöksnäringens aktörer
- Följa upp hållbarhet i besöksnäringen.

Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringsföretag

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med att

- Främja företagens produktutveckling och förmåga att utvecklas och ställa om sin verksamhet
- Särskild satsning mot ekoturism
- Underlätta företagens myndighetskontakter - vidareutveckla verksamt.se

Hållbar produkt- och platsutveckling

Inom ramen för denna del av uppdraget arbetar vi med

- Att bidra till platsers omställning, attraktions- och konkurrenskraft och ökad hållbarhet
- Kunskap om hur turism- och besöksnäring kan integreras i andra områden
- Särskilt fokus på att utveckla möten och evenemang