Tillväxtverket

Aktuellt

Här hittar du nyheter, rapporter och artiklar från turism- och besöksnäringen.


 • Projekt som hjälper företag att ställa om

  Tillväxtverket har nu beviljat 16 miljoner kronor till 16 projekt som ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

 • Paketering för internationell marknad

  En seminarieserie om paketering för den internationella marknaden är nu igång. Elva företag har valts ut att delta i seminarierna som handlar om att svenska researrangörer ska få ökad kunskap för att arbeta med att paketera och sälja produkter till en internationell marknad. Fokus ligger på paketering av natur- och kulturupplevelser.

 • Projekt om corona­pandemins effekt på besöksnäringen 

  Tillväxtverket har beviljat åtta projekt för att öka kunskapen om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen. Kunskapen ska snabbt kunna omsättas i affärsmodeller och arbetssätt samt ge konkret lärande i besöksnäringens företag.

 • 80 miljoner för att utveckla besöksnäringen

  Den 21 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2021 till riksdagen. Tillväxtverket föreslås få 80 miljoner för satsningar på besöksnäringen. Det handlar om insatser för omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring i hela landet.

 • 13 projekt ska utveckla platser i Sverige

  Tillväxtverket har nu fattat beslut om tretton projekt som beviljas runt 18 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.