Tillväxtverket

Kunskap om turism och besöksnäring

Tillväxtverket genomför utvecklingsinsatser, analyserar och publicerar rapporter om besöksnäringens behov, förutsättningar och villkor.

Kompetensbehov och utbildningar inom turism

Vilka turismutbildningar finns i Sverige? Vilken kompetens utöver digitalisering, språk och kvalitetsäkring efterfrågar företagen inom besöksnäringen?

I dessa rapporter kan du läsa om de kompetensbehov som finns inom besöksnäringen samt om utbildningar inom turism och naturturism som finns i Sverige. Rapporterna hjälper oss förstå besöksnäringens största tillväxthinder, hur studieutbudet har utvecklats och vad företag inom besöksnäringen behöver för att tillgodose de kompetensbehov som finns.

Kompetensförsörjning och kompetensbehov inom svensk besöksnäring

Utbildningar inriktade mot turism

Vem gör vad inom besöksnäringen?

Denna kartläggning visar vilka destinationsorganisationer som finns i Sverige. Den hjälper oss att bland annat förstå vilka olika typer av aktörer som finns, hur de finansieras och organiseras, vilken inriktning deras arbete har och vem som gör vad.

Destinations­organisationer inom turism   


Från idé till investering - en handbok för att attrahera fler internationella investeringar i svensk besöksnäring

Internationella investeringar innebär en rad fördelar. Förutom att de bidrar till att öka Sveriges tillväxt och ger en ökad sysselsättning, genererar de många betydande värden inom besöksnäringen och hos den enskilda företagaren. Ofta medföljer ett intellektuellt kapital som bidrar till ett smartare företagande samt stärkta marknadskanaler till den utländska marknaden, vilket i sin tur leder till ökade turistströmmar till Sverige från utlandet på lång sikt. Den här handboken vänder sig till dig som vill veta mer om investeringsfrämjande arbete med särskilt fokus på besöksnäringen i Sverige. Handboken är framtagen av Invest in Norrbotten i samverkan med Tillväxtverket, Business Sweden och Swedish Lapland Visitors Board.

Läs och ladda ner handbokenPDF

Omslag till publikationen Hur utvecklar vi hållbara turistdestinationer?

Hållbar destinationsutveckling

2012-2015 genomförde Tillväxtverket projektet Hållbar destinationsutveckling (HDU). I projektet medverkade fem destinationer, Bohuslän, Kiruna , Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Alla projekten hade stor potential att uvecklas mot internationella marknader på ett hållbart sätt.

Resultaten från projekten

Besöksnärings­turnén 2015 - 2016

2015-2016 genomfördes en kunskapsturné över hela landet, arrangerad av sex nationella och 19 regionala turismorganisationer. Det är första gången så många organisationer har samverkat kring besöksnäringen.

Företag, politiker och tjänstemän möttes på 16 platser i Sverige för att diskutera besöksnäringens möjligheter och utmaningar. De diskussionerna ligger nu till grund för fortsatt arbete i regionerna. Näringens kaxiga målsättning är att fördubbla omsättning och exportvärde till 2020 .

Klicka på den region du är intresserad av på kartan nedan, så hittar du en artikel om vad som diskuterades där.

Det finns också en folder om Besöksnäringsturnén. Den kan du ladda ner här.

Logotyper

Vad är turism? - Turismens begreppsnyckel

Turismens begreppsnyckel, bygger på och är en översättning av FN:s International Recommendations for Tourism Statistics 2008, IRTS 2008, (UNWTO 2010)

Turismens begreppsnyckellänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.