Tillväxtverket

Kontakta oss

Det är vi som arbetar med frågor inom turism och besöksnäringen på Tillväxtverket.

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se    

Marie Gyllenberg
Koordinator besöksnäring, samverkansarena för besöksnäring.

Pernilla Nordström
Destinations- och platsutveckling, regional samverkan, kulturturism.

Linnéa Ax
Affärsutveckling företag, naturturism.

Erika Rosander
Besöksnäringens myndighetsgrupp, internationell samverkan.

Karl Frykholm
Affärsutveckling företag, nationella regionalfondsprogrammet.

Sanna Berg
Kunskapsutveckling, Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.

Carin Persson
Hållbarhetsfrågor, destinations- och platsutveckling.

Nina Dahlman
Affärsutveckling företag, naturturismcheckar.

Ingrid Sundin
Projektadministratör

Fredrik Junkka
Turismstatistik