Tillväxtverket
Man sitter och läser på telefon i en hotelllobby.

Hållbar turism

Besöksnäringen har fått en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt både i Sverige och globalt. Turism innebär ett stort antal resor vilket ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Samtidigt bidrar turismen positivt till företags och samhällens ekonomiska och sociala utveckling.

Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt fokus på hållbar utveckling har även behovet och intresset ökat för både företag och destinationer att arbeta mer hållbart. För att öka hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen lyfts certifiering fram som ett av de främsta verktygen.

Definition Hållbar turism:

En hållbar besöksnäring tar ansvar för såväl nuvarande som framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.

Kunskap om hållbarhet

Många regioner och organisationer har tagit fram material för att sprida lärdomar om hållbarhet inom besöksnäringen. Nedan är handböcker framtagna av Region Blekinge, Energikontor Sydost, Region Uppsala och Tourism i Skåne.

Kontakt

Christina Rådelius, ansvarig Hållbar turism 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6507Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.