Tillväxtverket
Person sätter upp tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling

Tillväxtverkets regeringsuppdrag Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism är nu avslutat. Under drygt tre år har sju regionala pilotprojekt arbetat med att ta fram nya exportmogna turistprodukter, baserade på natur- och kulturupplevelser.

Bakgrunden till uppdraget är att Sverige behöver fler exportmogna destinationer. Den globala turismen ökar och svenska destinationer har en stor potential att locka besökare från hela världen. Sveriges vackra och tillgängliga natur har en stor dragningskraft och efterfrågan på natur- och kulturupplevelser ökar. Det skapar goda möjligheter för företag och destinationer att utveckla nya attraktiva hållbara erbjudanden.

Insatserna har riktats mot regionalt destinationsansvariga aktörer, som i sin tur har samlat, coachat och stöttat företagen på resan mot en internationell marknad. Sju regionalt baserade pilotprojekt har svarat för genomförandet: regionerna Blekinge, Uppsala och Östergötland, Smålands Turism, Tourism in Skåne, Visit Dalarna samt Västarvet. Hållbar produktutveckling har haft en total budget på 83 miljoner kronor, varav Tillväxtverket svarat för knappt 50 miljoner och pilotprojekten för resterande del.

Läs mer om resultaten av uppdraget och om de sju destinationerna nedan!

Tre personer framför en whiteboard.

Resultat uppdrag

Hållbar produktutveckling är nu avslutat. Läs mer om uppdragets resultat och ta del av vår slutrapport till regeringen. Resultat av Hållbar produktutveckling

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Region Blekinge

En ny destination har skapats, ARK 56. Ett nätverk med över 50 företag har deltagit i hela resan – från vision till produkt.
Läs om Region Blekinges arbete

Tre personer vid ett konferensbord.

Region Uppsala

Har utvecklat kultur­historiska besöksmål genom digital teknik som erbjuder en tidsresa via GPS-styrd app på mobilen eller paddan.
Läs om Region Uppsalas arbete

En person som pratar inför andra människor.

Tourism in Skåne

Har arbetat med hållbar natur- och kulturturism med fokus på ledbaserade upplevelser. Ett resultat är en hållbarhetshandbok.
Läs om Tourism in Skånes arbete

Två personer som sätter upp post it-lappar.

Smålands Tourism

Har samlat ett stort antal företag och tagit fram pro­dukter inom natur-, kultur- och måltidsupp­levelser.
Läs om Smålands Tourisms arbete.

En människa som arbetar vid en maskin.

Region Östergötland

Har utvecklat reseprodukter i Skärgården, Vadstena, Göta kanal och Kinda kanal/Östgötaleden och utbildat kommuner som stöd i detta.
Läs om regionens arbete


Tre personer vid ett konferensbord.

Visit Dalarna

Har tagit fram en ny arbetsmodell för produktutveckling och appen The Way2Go som inspirerar till ett mer hållbart företagande.
Läs om Visit Dalarnas arbete

En person som pratar inför andra människor.

Västarvet

Har tagit fram en vägledning för att etablera vandringsleder och utvecklat ett antal leder, varav flera pilgrimsleder.
Läs mer om Västarvets arbete

På bloggen...

Läs bloggen Hållbara upplevelser får svensk turism att rulla.
En skildring av en cykelutflykt i Ulricehamn kopplad till regeringsuppdraget om att ta fram hållbara turismprodukter i form av natur- och kulturupplevelser.

Kvinna på cykel utanför en gård i Ulricehamn

Kontakt

Pernilla Nordström, hållbar produktutveckling
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 17

Referenser foton ovan:
Region Blekinge - Västarvet, Region Uppsala - Kalbar, Tourism in Skåne - Tourism in Skåne
Smålands Tourism - Emma Ivarsson, Region Östergötland - Visit Östergötland, Visit Dalarna - Visit Dalarna, Västarvet - Robert Borgelid