Tillväxtverket

Finansierade projekt­­

Här hittar du information om merparten av de projekt vi nu finansierar inom ramen för olika satsningar inom turism och besöksnäring.

Kvinna vid dator i köket

Projekt om coronans på­verkan på besöksnäringen

Åtta projekt tar fram kunskap om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.

Ung kvinna kör varubil

Projekt som hjälper företag att utvecklas och ställa om

16 projekt ska stärka affärs- och produktutveckling i besöksnäringsföretag inom destinationer.

Man packar på lager

Projekt för en hållbar platsutveckling

13 projekt adresserar platsers utmaningar i spåren av coronapandemin och möter behov hos besökare, lokalinvånare, företag och föreningsliv.

Två personer i syateljé

EU projekt för att komma stärkt ut krisen

34 projekt finansieras inom ramen för det nationella regionalfonds­programmet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för företag inom besöksnäringen att komma långsiktigt hållbara ur pandemin.