Tillväxtverket

Cykelturism 
- en tillväxtresa

Cykelturism ökar över hela Europa - likaså i Sverige. I vissa europeiska länder omsätter cykelturism miljonbelopp varje år. I Sverige byggs cykellederna ut och efterfrågan ökar. Här ger vi en bild över cykelleder i Sverige och en analys av potentialen.

Tillväxtmöjligheter

Intresset för cykelturism ökar. Det finns stor möjlighet till ökade intäkter och ökad sysselsättning över hela landet, med bieffekter i form av förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Men det finns också betydande svårigheter och brister att åtgärda för att denna potential ska gå att ta till vara. Mer om det kan du läsa i slutrapporten som nu är överlämnad till regeringen.

Kartläggning turism- och rekreationscykling

Tillväxtverket har gjort en utredning om pågående arbete inom turism- och rekreationscykling i Sverige, som en del i regeringens nationella cykelstrategi. Syftet har varit att få en mer samlad bild av hur turism- och rekreationscyklingen fungerar idag, och hur den kan utvecklas. Vår kartläggning visar att det finns ett stort antal cykelleder över 65 km. Flest leder finns i södra och mellersta Sverige, men det ökande intresset för mountainbike ger också utvecklingsmöjligheter för norra Sverige.

Vad händer nu?

Tillväxtverket tar resultaten vidare inom vårt arbete med att bidra till att den svenska besöksnäringen stärker sin internationella konkurrenskraft. Vi ser denna kunskap som en viktig del i att förstärka utvecklingen inom naturturism och hållbar destinationsutveckling.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.