Tillväxtverket

Projekt om corona­pandemins effekt på besöksnäringen 

Tillväxtverket beviljar åtta projekt för att öka kunskapen om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen. Kunskapen ska snabbt kunna omsättas i affärsmodeller och arbetssätt samt ge konkret lärande i besöksnäringens företag.

Tillväxtverket beviljar 4 miljoner kronor i stöd för kunskapsprojekt med inriktning på trendanalys, statistik och indikatorer, förutsättningar för evenemang samt förutsättningar för affärs- och destinationsutveckling.

- Coronapandemin har fått, och fortsätter att få, mycket stora konsekvenser för turism och besöksnäring, i Sverige och globalt. Det är avgörande att vi följer utvecklingen och bidrar med kunskap om hur näringen kan ställa om och komma igång efter krisen, säger Tim Brooks, avdelningschef Företag, Tillväxtverket.

Pandemin har slagit hårt mot branschen och det finns ett stort behov av att ställa om och tänka nytt för att möta den förändrade efterfrågan. Projekten ska bidra till en nationell kunskapsplattform och under projektperioden kommer Tillväxtverket att arrangera öppna seminarier där alla intresserade kan ta del av innehåll och lärande i projekten. Kunskapen ska bidra till att påskynda och göra omställnings- och omstartsarbetet i spåren av coronakrisen så effektivt som möjligt.

- Vi ser fram emot att aktörer inom hela besöksnäringen kan följa arbetet och dra nytta av den kunskap som utvecklas, säger Erika Rosander, ansvarig för utlysningen på Tillväxtverket.

De åtta projekten har valts ut genom utlysningen Turism och besöksnäring – kunskapsutveckling under och efter coronapandemin. Projekten pågår 1-2 år.

Beviljade projekt:

Utveckla och implementera indikatorer för uppföljning av coronaeffekter inom turism och besöksnäring, Bjerking AB, 760 000 kronor
Coronapandemins effekter på resande, på kort och lång sikt, Annordia AB, 439 000 kronor
Sustainable tourism in the new normal, Högskolan Dalarna, 778 000 kronor
Turism och besöksnäring – kunskapsutveckling under och efter coronapandemin, Kairos Future, 778 000 kronor
Resilient destinationsutveckling i spåren av Covid-19, Lunds Universitet, 632 000 kronor
Ö- och skärgårdsturism under pandemin, Södertörns Högskola, 414 000 kronor
Framtidens hållbara besöksnäring, Uminova Expression AB, 750 000 kronor
Framtidens evenemangsturism – konsumenters drivkrafter och behov i pandemins spår, Upplevelseinstitutet i Sverige AB, 375 000 kronor

Kontakt

Erika Rosander, utvecklings- och samordningsansvarig Turism och besöksnäring, Tillväxtverket
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se