Tillväxtverket
Kille och tjej står och fiskar.

Turism och besöks­näring

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner. På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

  • hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren,
  • strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering,
  • ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet,
  • kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.
Kvinna som är ute och vandrar och går över flod.

16 miljoner ska hjälpa företag att ställa om

Tillväxtverket har beviljat 16 projekt som ska stärka affärs- och produktutveckling i besöks­näringsföretag inom destinationer.
Läs om projekten som ska hjälpa företag att ställa om

Tjej som åker zipline och hänger i luften.

13 projekt ska utveckla platser i Sverige

Tillväxtverket har fattat beslut om tretton projekt som nu får 18 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.
Läs om de beviljade projekten

Kille som sitter med dator och mobil i en hotell lobby.

Minskning av gästnätter under 2020

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 36 procent jämfört med 2019.
Gästnätter 2020

Tjej i hotellreception som tar emot en gäst.

Nya projekt: Kunskap under och efter corona

Nu har åtta projekt startat som ska öka kunskapen om hur turism- och besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.
Läs mer om projekten

Hållbar destinationsutveckling

Svenska destinationer har en enorm potential att locka besökare från hela världen såväl som från Sverige. Men konkurrensen är hård och kräver kunskap och förståelse för att kunna skapa fler erbjudanden som attraherar besökare till längre vistelser, starkare upplevelser, ökad konsumtion och fortsatt tillväxt. Tillväxtverket har arbetat med satsningen Hållbar produktutveckling där sju utvalda destinationer har utvecklat fler än 200 nya exportmogna upplevelser.
Läs om resultatet av satsningen Hållbar produktutveckling

Samordning och samverkan

Att utveckla en hållbar besöksnäring berör många samhällssektorer och politikområden – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillväxtverket har i uppdrag att ansvara för samordning och samverkan inom turism. Våra främsta samarbetsparter är näringslivets organisationer, myndigheter, regioner och kommuner, destinationsorganisationer och internationella arenor, bland annat det nordiska samarbetet och OECD:s turismkommitté.

Ett exempel på samverkan är besöksnäringens myndighetsgrupp som är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Läs om besöksnäringens myndighetsgrupp

Samverkansarena för besöks­näringen

Tillväxtverket ska stödja besöksnäringen att etablera en arena för att samordna sig i syfte att bidra till näringens utveckling. Regeringen har avsatt tre miljoner till uppdraget. Arena för samverkan utvecklar besöks­näringen

Framtidens besöksnäring

En hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring kräver en innovativ sektors- och branschöverskridande samverkan.
Så arbetar vi för att utveckla besöksnäringen

Kunskap

Vi tar fram kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt. Nedan hittar du publikationer och turismstatistik.

Stora Turismpriset

Priset delas ut till ett företag eller annan organisation som arbetat med sin verksamhet på ett innovativt och hållbart sätt. Läs mer om priset

Person på mountain bike

Kontakt

Marie Gyllenberg
(koordinator besöksnäring, samverkansarena för besöksnäring)

Pernilla Nordström
(destinations- och platsutveckling, regional samverkan, kulturturism)

Linnéa Ax
(affärsutveckling företag, naturturism)

Erika Rosander
(Besöksnäringens myndighetsgrupp, internationell samverkan)

Karl Frykholm
(affärsutveckling företag, nationella regionalfondsprogrammet)

Sanna Berg
(kunskapsutveckling, Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism)

Carin Persson (hållbarhetsfrågor, destinations- och platsutveckling)

Daniel Thuresson (affärsutveckling företag, naturturismcheckar)

Ingrid Sundin (projektadministratör)

Fredrik Junkka (turismstatistik)

Emma Flod (föräldraledig)