Tillväxtverket
Kille och tjej står och fiskar.

Turism och besöks­näring

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner.

På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren
  • Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering
  • Ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet
  • Kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.

Sommarturim 2019

Den svenska sommaren fortsätter att locka nya besökare. Under perioden juni till augusti 2019 uppgick antalet gästnätter i Sverige till närmare 30 miljoner, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Tyskland gick under perioden om Norge som största utlandsmarknad.

Se statistik för sommaren 2019

Person på mountain bike

Hållbar destinationsutveckling

Svenska destinationer har en enorm potential att locka besökare från hela världen såväl som från Sverige. Men konkurrensen är hård och kräver kunskap och förståelse för att kunna skapa fler erbjudanden som attraherar besökare till längre vistelser, starkare upplevelser, ökad konsumtion och fortsatt tillväxt. Detta samtidigt som miljömässiga och sociala behov blir tillgodosedda.

Mot denna bakgrund arbetar Tillväxtverket med satsningen Hållbar produktutveckling. Sju utvalda destinationer ska utveckla nya upplevelser och paket hela vägen från resa till att bo, äta och göra, som ska göra det lättare att få ut så mycket som möjligt från kultur- och naturturism. Målet är att få fram fler exportmogna produkter.

Läs om de sju utvalda projekten inom Hållbar produktutveckling

Samordning och samverkan

Att utveckla en hållbar besöksnäring berör många samhällssektorer och politikområden på olika nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det bygger i grunden på fungerande samverkan mellan olika aktörer: offentliga, privata och ideella. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för samordning och samverkan inom turism. Våra främsta samarbetsparter är näringslivets organisationer, myndigheter, regioner och kommuner, destinationsorganisationer och internationella arenor, bland annat det nordiska samarbetet och OECD:s turismkommitté.
Läs om vårt inspel till regeringens nationella strategi för turism och besöksnäringen som ska tas fram under 2019

Framtidens besöksnäring

En hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring kräver en innovativ, sektors- och branschöverskridande samverkan.

Så arbetar vi för att utveckla besöksnäringen

Nationell och nordisk samverkan

Ett exempel på samverkan är besöksnäringens myndighetsgrupp som är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket.

Läs om besöksnäringens myndighetsgrupp 

Även på nordisk nivå sker samarbeten. Nordiska minsiterrådet har tagit fram rapporten Nordic Tourism Policy Analysis som lyfter fram betydelsen av nordisk samverkan inom turism.

Läs rapporten Nordic Tourism Policy Analysislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskap

Vi tar fram kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt. Nedan hittar du publikationer och turismstatistik.

Stora Turismpriset

Priset delas ut till besöksplatser som visat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet.

Läs mer om priset och våra tidigare pristagareBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.