Tillväxtverket
Kille och tjej står och fiskar.

Turism och besöks­näring

Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner. På Tillväxtverket arbetar vi för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

  • hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren,
  • strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering,
  • ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet,
  • kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.
Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Rapport: Turism och besöks­näring efter coronapandemin

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med framtida rekommendationer.
Läs mer om rapporten Turism och besöksnäring efter coronapandemin

Tre personer framför en whiteboard.

Kunskap om internationell paketering

Inom kort öppnar ansökan för att delta i kompetensutveckling kring paketering av resor för utländska besökare. Mellan den 3-20 augusti kan småskaliga svenska researrangörer ansöka om att få delta.
Läs mer om erbjudandet om kunskap

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

EU-utblick: ny strategi för att få fart på turism

Kommissionen har tagit fram en vägledning om hur vi på ett säkert sätt ska kunna börja resa igen och en strategi för att få fart på turismen i Europa under 2020 och framöver.
EU kommissionens turism- och transportpaketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tre personer framför en whiteboard.

Samverkansarena för besöks­näringen

Svensk Turism har fått uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling.
Läs om arbetet med samverkans­arenanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tre personer framför en whiteboard.

Hållbara upplevelser får svensk turism att rulla

2016 startade sju projekt en resa med nya, hållbara och export­mogna upplevelser som mål. Resultatet blev bland annat 200 nya upplevelser. Bloggen: Hållbara upplevelser får 
svensk turism att rulla

Två personer framför en whiteboard och två personer vid ett bord som diskuterar.

Turism på annans mark

En nyckel till en framgångsrik naturturism är samarbeten och avtal mellan markägare och turistföretagare. En ny vägledning ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas.
Vägledningen Turism på annans marklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållbar destinationsutveckling

Svenska destinationer har en enorm potential att locka besökare från hela världen såväl som från Sverige. Men konkurrensen är hård och kräver kunskap och förståelse för att kunna skapa fler erbjudanden som attraherar besökare till längre vistelser, starkare upplevelser, ökad konsumtion och fortsatt tillväxt. Detta samtidigt som miljömässiga och sociala behov blir tillgodosedda. Mot denna bakgrund har Tillväxtverket arbetat med satsningen Hållbar produktutveckling. Sju utvalda destinationer har utvecklat fler än 200 nya exportmogna upplevelser.
Läs om resultatet av satsningen Hållbar produktutveckling

Samordning och samverkan

Att utveckla en hållbar besöksnäring berör många samhällssektorer och politikområden på olika nivåer – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det bygger på fungerande samverkan mellan olika aktörer. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för samordning och samverkan inom turism. Våra främsta samarbetsparter är näringslivets organisationer, myndigheter, regioner och kommuner, destinationsorganisationer och internationella arenor, bland annat det nordiska samarbetet och OECD:s turismkommitté.
Läs om vårt inspel till regeringens nationella strategi för turism och besöksnäringen

Samverkansarena för besöks­näringen

Tillväxtverket ska stödja besöksnäringen att etablera en arena för att samordna sig i syfte att bidra till näringens utveckling. Regeringen har avsatt tre miljoner till uppdraget.
Arena för samverkan utvecklar besöks­näringen

Framtidens besöksnäring

En hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring kräver en innovativ sektors- och branschöverskridande samverkan.
Så arbetar vi för att utveckla besöksnäringen

Nationell och nordisk samverkan

Ett exempel på samverkan är besöksnäringens myndighetsgrupp som är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket.
Läs om besöksnäringens myndighetsgrupp 

Även på nordisk nivå sker samarbeten. Nordiska ministerrådet har tagit fram rapporten Nordic Tourism Policy Analysis som lyfter fram betydelsen av nordisk samverkan inom turism.
Läs rapporten Nordic Tourism Policy Analysislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskap

Vi tar fram kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt. Nedan hittar du publikationer och turismstatistik.

Stora Turismpriset

Priset delas ut till besöksplatser som visat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Den ekonomiska föreningen Fjärdhundraland från Uppsala län vann Stora Turismpriset 2019.
Läs mer om priset och våra tidigare pristagare

Person på mountain bike