Tillväxtverket
Bildcollage glada turister i olika mijöer

Turism och besöksnäring

Turism och besöksnäring är en växande sektor som genererar konsumtion inom flera olika branscher i svensk ekonomi. Turism sker i alla delar av landet, vilket betyder att besöksnäringen i Sverige är viktig för en hållbar tillväxt och sysselsättning regionalt.

Att utveckla turism hållbart möter samtidigt en rad utmaningar. Sverige är ett land med stora avstånd som kräver klimatsmarta transportlösningar för att hela Sverige ska kunna ta del av turismens tillväxt. Det måste även finnas en grundservice för att en destination ska kunna bli attraktiv för besökare. Turismen måste utvecklas i samklang med natur och kultur och lokalsamhällets behov.

För att besöksnäringen ska kunna nå sin fulla potential krävs en fungerande samverkan mellan det offentliga och det privata som tar tillvara de styrkor som turism och besöksnäring erbjuder och på ett effektivt sätt löser de utmaningar näringen står inför.

Vi på Tillväxtverket arbetar därför för en hållbar besöksnäring med internationellt konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Det gör vi genom att fokusera på:

  • Hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attraktiva för besökaren
  • Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kunskapsöverföring och koordinering
  • Ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna utveckla sin affärsmässighet
  • Kunskap med grund i statistik och analys så beslutsfattare och företag kan investera på bästa sätt.
Kom ihåg i sommar

Kunskap om turism. Följ vad som händer inom kunskapsområdet turism. Här hittar du alla våra publikationer på området.länk till annan webbplats

Ikon för dokument

Turismstatistik. Vi ansvarar för svensk turismstatistik. Här kan du ta del av den senaste statistiken.

Gästnätter 2018

Under 2018 uppmättes drygt 65 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en ökning med 1,8 miljoner eller 3 procent jämfört med året innan. Återigen är det gästnätter från utländska besökare som står för den största relativa ökningen, 7 procent under 2018, medan de svenska ökade med 1 procent.

Inkvarteringsstatistik 2018

Utländska turister vill shoppa svenskt

Utländska turister i Sverige spenderar nästan halva sin reskassa, totalt 63 miljarder, i svenska butiker – och det är genuint svenska varor som är i blickfånget. Hantverk och mode packas ofta med hem och shopping är en viktig del av upplevelsen i Sverige. Det visar en ny insiktsrapport om utländska shoppingresenärer i Sverige, som presenteras av Svensk Handel, Tillväxtverket och Visit Sweden.

- Handeln är viktig för svensk besöksnäring. Shoppingturismen genererar uppskattningsvis 35.800 arbetstillfällen och utländska besökare spenderar närmare 63 miljarder kronor i svenska butiker. Besöksnäringens bidrag till samhällsutveckling och regional tillväxt är stor. Vi behöver utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov för att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt och samtidigt ta vara på tillväxtpotentialen, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Pressmeddelande om utländska shoppingresenärerWord

Läs hela insiktsrapporten härPDF

Sverige är värd för världskonferens om hållbar naturturism

År 2019 står vi i alla fall värd för en internationell konferens i Göteborg om hållbar naturturism, som samlar yrkesfolk från hela världen. Tillväxtverket har varit med att ansöka och anledningen till att den hamnat i Sverige är att det är nära till naturen, även i städer och att vi låter naturen vara en viktig del av våra liv.

Pressmeddelande om Världskongress för naturturism till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Marie Gyllenberg, koordinator besöksnäring 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 48       

Christina Rådelius, hållbar turism, naturturism
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 07

Pernilla Nordström, destinationsutveckling, kulturturism
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 17

Ulrika Nisser, hållbar produktutveckling (regeringsuppdrag)
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 55

Lisa Hörnsten Friberg, kunskapsutveckling turism och besöksnäring
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59

Sofi Sjöberg, turismstatistik
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 02

Erika Rosander, extern samverkan och samordning, Besöksnäringens myndighetsgrupp
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 18                                                   Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.