Tillväxtverket

Stora Turismpriset

Varje år delas Stora Turismpriset ut till besöksplatser som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Priset som är på 100 000 kronor delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman.

Julita Gård vinner Stora Turismpriset 2018

Vinnare och prisutdelare

Eva Skyllberg, Avdelningschef Julita gård mottar Stora turismpriset 2018. Foto: Ulf Berglund

Priset på 100 000 kronor delades ut 6 december i Stockholm av Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket och Cecilia Schelin Seidegård, ordförande i Stiftelsen förkunskapsfrämjande inom turism. Besöksmålet Julita Gård har med platsens historiska miljö som grund framgångsrikt utvecklat en plats med en arena där många aktörer tillsammans bygger och delar kunskap, anser juryn.

Vinnaren har framgångsrikt skapat ett besöksmål som tar vara på sitt historiska arv och som har skapat ett nav för samverkan och kunskapsdelning.

Pressmeddelandelänk till annan webbplats

Bildspel från prisutdelningen

Artipelag vann Stora Turismpriset 2017

Motivering: Artipelag är en aktör som med mod och passion, i harmoni med naturen, under kort tid etablerat sig som en av de mest respekterade konsthallarna i Norden.

 

Mer om Stora Turismpriset 2017

Pressmeddelandet om 2017 års vinnarelänk till annan webbplats

Om Stora Turismpriset

Varje år delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset som är på 100 000 kronor. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige. Respektive läns kandidat får en belöning på 10 000 kronor som ska användas till en kunskapsfrämjande insats.

Hur går det till att nominera?

2012 ändrades nomineringsförfarandet till Stora Turismpriset. Upplägget innebär att turistchefen i respektive län erbjuds att delta genom att nominera en kandidat per län. Hur nomineringsförfarandet ska gå tillväga bestämmer varje län själv. Det är tillåtet att nominera samma kandidat flera år i rad.

Kontakt

Lisa Hörnsten Friberg, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 59Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.