Tillväxtverket

Stiftelsen för kunskaps­främjande inom turism

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Tillväxtverket är stiftelsens huvudman och utser dess styrelse. Administration och förvaltning hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen har en fristående styrelse.

Ordförande

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Gotlands län

Ledamöter

  • Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef, Tillväxtverket
  • Magnus Ling, generalsekreterare Svenska turismföreningen
  • Josefina Syssner, docent och föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet.
  • Henrik Wester, turismchef, Region Västmanland
  • Malin Zillinger, universitetslektor vid institutionen för Service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Bakgrund

Tidigare har stiftelsen varit knuten till Verket för näringslivs­utveckling, Nutek (2006-2009), Turistdelegationen (1995-2005), Styrelsen för Sverigebilden (1993-1995) och Sveriges Turistråd (till och med 1992).

Kontakt

Christina Rådelius
E-post: christina.radelius@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6507