Tillväxtverket

Besöksnäringen i fokus med politiker i Västsverige

I september 2015 hälsade Conny Brännberg, ordförande för Turistrådet, mer än 70 deltagare från kommuner, region och riksdag till en dag med fokus på besöksnäringens utmaningar och möjligheter.

Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige

Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige

Fredrik Lindén, vd för Turistrådet inledde konferensen med att berätta att fokus för turismutvecklingen i regionen är måltid, outdoor och kultur.

- 40 procent av företagen tror på högre omsättning jämfört med tidigare år.

- Det är en arbetskraftsintensiv bransch, som skapar jobb, med många små företag som ofta har förhållandevis svag lönsamhet. Samverkan med det offentliga är viktig för att utveckla näringen och det rör alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.

- Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vi arbetar med utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination.

Tillväxtvilja och hinder

Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism, berättade om den nationella strategin och fördubblingsmålet fram till 2020. Gunilla Nordlöf, generaldirektör för Tillväxtverket, pratade om företagens tillväxtvilja, innovationsförmåga och hinder.

-Det handlar mycket om attityd och tolkning av regler, sa Gunilla.

Eva Östling, vd för Visita berättade att det har varit en oerhört positiv utveckling av besöksnäringen med stark tillväxt under de senaste 15 åren.

- Vi lyckas med vår näring att hålla hela Sverige levande. Vi lyckas också skapa arbetstillfällen för unga människor.

Magnus Kroon, Svensk Handel, lyfte fram handelns roll inom besöksnäringen, som upplevelse och för sysselsättning. Ullareds i Gekås har 1800 personer på lönelistan.

Region och stad i samverkan

Fredrik Lindén, vd Västsvenska Turistrådet och Camilla Nyman, vd Göteborg & Co lyfte fram betydelsen av samverkan mellan region och stad. Några av deras samarbetsområden är: tillgänglighet, internationell marknadsföring, måltidsupplevelser och hållbarhet.

-Hur mäter vi om vi är hållbara eller inte, undrade Camilla?

Inom hållbarhetsområdet arbetar Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co bland annat med Swedish Welcome-metoden för kvalitetsutveckling; Sustainability index; att minska besöksnäringens CO2-påverkan; hållbarhet integrerat i produktutveckling och marknadsföring; att bli globalt ledande inom gröna möten och evenemang; att vara en internationell förebild och alltid utmana de tre hållbarhetsdimensionerna osv.

Mötesindustrin är viktig för Göteborg och värdet av möten kan delas upp i tre komponenter:

  • De direkta finansiella och ekonomiska effekterna
  • Värdet för den som står som värd
  • Den bredare samhällsnyttan som en effekt av mötet.

Det senare är svårt att mäta och därför finns det risk för att man endast beskriver utvecklingen i form av ökningar av antalet gästnätter.

Integration genom besöksnäringen

Besöksnäringen som motor för integration togs även upp. Det finns låga trösklar inom besöksnäringen för att komma in på arbetsmarknaden, vilket är bra. Det finns dock en utmaning i att Sverige får färre och färre enkla jobb och att 49 procent av de nya flyktingarna saknar gymnasieutbildning.

Thomas Bruhl, vd för Visit Sweden och Ann-Sofie Strömbäck från Turistrådet Västsverige pratade om marknadsföring av Västsverige samt digitalisering. Omvärlden förändras just nu extremt snabbt vilket förändrar beteenden och affärsidéer. Resenärer skapar resor och säljer dem till andra resenärer! Upplevelserna är i centrum och man vill dela sina upplevelser med andra på nätet.

Text: Christina Rådelius

Tillbaka till kartan

Ort: Göteborg

Antal deltagare: 80

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Logotyp Turistrådet Västsverige
Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.