Tillväxtverket

Inspiration för tillväxt i regional besöksnäring

Den 22 maj 2015 arrangerade Västmanlands kommuner och landsting, VKL, seminariet ”Besöksnäringen – en del av regionens framtid” i Västerås. 100-talet deltagare fick ta del av branschens förutsättningar och utmaningar nationellt, men också regionala möjligheter och initiativ. Budskapet som lyftes fram framför andra var ”samverkan”.

För att nå näringens nationella vision från 2010 om en fördubblad svensk besöksnäring på tio år genom hållbar utveckling behövs en kraftsamling i landet. Därför genomförs nu en Sverigeturné för att diskutera utmaningar och förutsättningar på regional nivå. Samverkande organisationer är Svensk Turism AB, Visit Sweden, Visita, Svensk Handel, Arena för Tillväxt och Tillväxtverket. Arrangör är regionalt turismansvariga.

Anders Teljebäck, Västmanlands kommuner och landsting, VKL

Anders Teljebäck, VKL

VKLs ordförande Anders Teljebäck hälsade alla välkomna och konstaterade att besöksnäringen i Västmanland utvecklats enormt till drygt 700 000 kommersiella gästnätter under 2014, varav närmare 100 000 var internationella.

Besöksnäringen är en växande bransch globalt sett och Sveriges största exportnäring med ett värde av 106 miljarder kronor. Inkluderas den inhemska besöksnäringen rör det sig om en omsättning på 284 miljarder kronor som totalt sysselsätter 173 000 personer.

Mycket av seminariets inledning handlade om att inspirera och visa på möjligheter till stöd för utvecklingen av den regionala besöksnäringen. Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism, visade en film de tagit fram för att lyfta potentialen inom besöksnäringen.

– Detta är idag en basnäring, inte en framtida sådan utan den finns redan nu, betonade Magnus. Med filmen vill vi ge argument och siffror som stöd för er, det är här ute i regionerna som kraften finns.

Samverkan - en nyckel till framgång

Katrien Vanhaverbeke från Arena för Tillväxt presenterade deras och Visitas bok ”Besöksnäringen lyfter”, en inspirationskälla för näringen, politiker och tjänstemän med fakta och goda exempel, där det mesta bygger på samverkan mellan olika aktörer. Christina Rådelius från Tillväxtverket berättade om Tillväxtverkets uppgifter och roll inom turismområdet samt resultat från en studie som forskare vid Linköpings universitet genomfört kring projektet ”Hållbar destinationsutveckling”.

– Destinationen kan ses som en sammansättningsfabrik, där det krävs samverkan mellan en mängd aktörer för att få fram attraktiva och säljbara produkter – både privata och offentliga.

Fungerar inte de olika ingående delarna kommer folk inte tillbaka och så tjänar man mindre pengar, menade Christina Rådelius. Här är också lokalbefolkningen och värdskapet viktigt. Ingen enskild äger en destination, alla äger den gemensamt.

Hållbarhet nödvändigt

Marnix Bijl, entreprenör från företaget Färnas Hjärta

Marnix Bijl, Färnas Hjärta

Färnas Hjärta drivs av det nederländska paret Marnix Bijl och Joyce Goes. På sitt lilla Bed & Breakfast i Färna med 330 innevånare har de gäster från hela världen – Kina, Indien, Sydafrika – även om det främst är svenskar som besöker dem. De lockar med dels olika former av aktiviteter, dels med att erbjuda ett hållbart alternativ.

– Vi måste arbeta på ett hållbart sätt, det är vårt enda alternativ, berättade Marnix. Vi måste samtidigt samarbeta över gränser, mellan kommuner och regioner, exempelvis med tanke på transporter och lokaltrafik.

Att finnas så nära Stockholm innebär att de kan marknadsföra sig som huvudstadens ”Countryside”. Marnix ser stora utvecklingsmöjligheter – gärna i samarbete med VisitSweden och andra företag och aktörer i regionen.

Åsa Eriksson, Norbergs kommunstyrelse

Åsa Eriksson, Norberg

– Vi borde vara överens om att sudda ut kommungränserna och jobba tillsammans, poängterade Åsa Eriksson, ordförande för Norberg kommunstyrelse. Hos oss hoppas vi kunna anställa en evenemangskoordinator nästa år som ser till att helheten fungerar, exempelvis sådant som att det finns pengar i bankomaten.

Det finns stora möjligheter, men också utmaningar. Ett annat exempel är att besökare på landet kan få väldigt svårt att hitta något att äta; antingen måste det beställas en vecka i förväg, eller så får det bli pizza.

– Våra besökare frågar ofta var de kan äta, berättade Anitha Barrsäter, entreprenör som driver Fallängetorp vandrarhem norr om Sala. Efter klockan 18 finns det ingenting öppet. Om restaurangerna enades om att ha kvällsöppet var sin kväll i veckan skulle det göra det mycket lättare för oss, då skulle vi kunna hänvisa våra gäster dit.

Möten och arrangemang

Västerås Convention Bureau hjälper kostnadsfritt olika aktörer med underlag och stöd för att de ska förlägga sina möten eller arrangemang i Västerås. Det är en strategisk satsning som finansieras av besöksnäringen och regionala aktörer som Västerås stad, Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen.

– Genom att förlägga olika former av möten här stärker vi både regionens varumärke och tillväxt, förklarade Sofie Lidholm och Catarina Söderholm. Vi verkar kostnadseffektivt och neutralt med huvudfokus på kongressbearbetning.

Stora arrangemang ger ringar på vattnet i hela regionen. Det är många som påverkas inom allt från transporter och restauranger till handlare och aktivitetsarrangörer – och är det samlade intrycket gott så återkommer besökaren förhoppningsvis privat.

Handeln - en del av besöksnäringen

Elisabet Elmsäter Vegsö representerade bransch- och arbetsgivarorganisation Svensk Handel med medlemmar som Ica och Ikea men även närbutiker och tobakshandlare. För deras medlemmar är besöksnäringen extremt viktig och intressant, men tre av fyra kommuner saknar en strategi för handeln när det kommer till besöksnäringen.

– Det vore bra om vi försökte paketera oss lite bättre, menade Elisabet. Trots allt hamnar 30 procent av besöksnäringens omsättning i handeln. Vad kan butikerna här erbjuda som gör att köparen vid hemkomsten glatt berättar att ”Det här har jag köpt i Västmanland!”

Shoppingen är den del som växer mest av det som besökarna lägger pengar på. Här finns en stor potential, speciellt bland de utländska gästerna eftersom de representerar ”nya” pengar. Vad gäller inhemsk turism menar en del att vi bara köper något vi ändå skulle köpt, men på ett annat ställe. Det är dock inte riktigt sant.

– Som turister lägger vi mer pengar i affärer och vi handlar dessutom andra saker, berättade Elisabet. I snitt går 25 procent av reskassan åt till shopping.

Att agera proaktivt och lyfta fram olika erbjudanden vid specifika arrangemang är också något som är ganska eftersatt, trots att det kan leda till fler affärer. Runt om i Västmanland genomförs en hel del evenemang.

– Det finns många arrangemang i länet som vi inom Ica stödjer i vår sponsorverksamhet, berättade Mats Andersson från Ica Grytan i Västerås. Däremot gör vi sällan något mer än att vi har öppet, vi är inte så duktiga på att vara proaktiva även om vi stödjer arrangemangen.

Elisabet framhåller att samarbetet måste ske från två håll. Om handeln inte är riktigt med, beror det på att de inte är inbjudna? Mats lyfte under slutdiskussionen fram att han och hans anställda skulle kunna göra mer för butiksnäringen. Besökare till Ica-butiken skulle kunna få tips om vad de kan göra, exempelvis tio ”måsten” i regionen – något som dessutom även borde vara av intresse för lokalbefolkningen.

Paketering och hållbarhet - fler nycklar till framgång

Henrik Wester, turismchef Västmanlands kommuner och landsting

Henrik Wester, VKL

VKL följer den nationella visionen om att dubbla omsättningen från 2010 till 2020, men det måste ske på ett hållbart sätt. Det gäller att skapa affärsnätverk och försäljning för att göra affärer tillsammans, att paketera erbjudandet. Det låter enkelt i teorin, men hur ska transaktionerna se ut, vem får vilken del? Hur sätts ett pris?

– Vi måste utvecklas från torghandel till industri, både vad gäller boende, upplevelse och transport, konstaterade Henrik Wester, turismchef på VKL. Att presentera enskilda erbjudanden på nätet är inte lösningen, kunden har inte kunskapen om hur de kan kombineras. Vi är fortfarande inne i ett torghandelstänk – vi ställer oss bredvid andra som säljer och hoppas på affärer – men vi har inte förstått kundens tänk.

Det är heller inte lätt att överblicka. För 1,5 år sedan genomförde VKL en undersökning bland Västmanlands cirka 500 företag inom besöksnäringen. Ungefär 75 av dem fanns med i Tripadvisor, flera av dem dock utan att ens veta om det. Bara fem företag var aktiva.

– På vår egen regionala hemsida www.vastmanland.se har vi nu lyft in Tripadvisor, berättade Åsa Stanaway, internationell säljchef på VKL. En webbsida över restauranger i Texas gjorde något liknande ett par månader före oss, men annars är vi först i världen med att göra detta fullt ut.

– Detta är det viktigaste verktyget för resenärer att skaffa och dela med sig av kunskap om besöksnäringens aktörer, berättade Henrik Wester. Målet är att Västmanland ska bli tätast i landet av företag som använder Tripadvisor.

Why pick Sweden?

Nyttan med och nödvändigheten av att arbeta tillsammans var som nämnts ett återkommande inlägg, vilket seminariet i sig var ett gott exempel på. Det finns mycket att göra på området och många synergier att ta tillvara – exempelvis det Marnix nämnde om möjligheten att marknadsföra sig som Stockholms Countryside. Men det är också en utmaning: ”Why pick Sweden”? En upplevelseresenär som just kommit tillbaka från Sydafrika och planerar nästa resa; bär det av mot Galapagos? Eller ska de välja Färna? Tillväxtverkets Christina Rådelius sammanfattade utmaningen på ett bra sätt.

– Internationella studier visar på fortsatt tillväxt, så frågan är hur vi får dem till vår ort? Den moderne resenären söker aktiviteter och upplevelser, varför produktutveckling och vår förmåga att lyfta det attraktiva och unika är avgörande, menade Christina. Gästerna ska inte bara trivas, de ska vilja återkomma och de ska sprida budskapet.

Text: Björn Stenvall

Tillbaka till kartan

Ort: Västerås

Antal deltagare: 120

Arrangör: Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, som nu är en del av Region Västmanland

Logotyp Region Västmanland


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.