Tillväxtverket

Stora infrastruktur-utmaningar i Västerbotten

Infrastruktur, hållbarhet och turistmoms var frågor som stod högt upp på agendan när Västerbottens Turism tillsammans med de nationella företrädarna för svensk besöksnäring bjöd in till turismkonferens och Sverigeturné i Lycksele. Målet med turnén är att sprida kunskap om svensk besöksnäring och betydelsen av samverkan för fördubbling av näringen till 2020.

Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande i Lycksele

Lilly Bäcklund, ks ordförande Lycksele

– Entreprenörer är viktiga att uppmuntra i sin vardag. Turismen bidrar till en positiv bild av Lycksele. Om vi inte hade turismen skulle vi ha 200 färre jobb. Stå på er! Vi har förutsättningar att utveckla turismen ännu mer, säger Lilly Bäcklund, kommun­styrelsens ordförande i Lycksele kommun. Över 100 politiker, näringsidkare och organisationer samlades i början av oktober i Lycksele när de nationella företrädarna för svensk besöksnäring tillsammans med Västerbottens Turism bjöd in till turismkonferens.

– Besöksnäringen är oerhört viktig för Lycksele, berättar Lilly Bäcklund . kommunstyrelsens orförande i Lycksele. Den omsatte 261 miljoner kronor i kommunen 2013. De flesta besökare kommer från länet men även från Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Norge. Tack vare gott samarbete med Gold of Lapland så försöker de även locka turister från Finland och Holland.

– Vi har många besökare från Finland men för det krävs det en säker och trygg trafik över Kvarken och en ny färja är på gång.

Med det nystartade turismprojektet INTILL hoppas Lycksele, tillsammans med sju andra inlandskommuner i Västerbotten, att det ska utveckla deras turistdestinationer. Lilly Bäcklund framhåller att de är duktiga på arrangemang i Lycksele. Hon lyfter fram Hästveckan och Motorveckan som årligen tillsammans lockar närmare 70 000 besökare varje sommar.

– Det handlar om värdskap, det ska vara trivsamt att komma hit till Lycksele, säger Lilly Bäcklund.

Samverkan är nyckeln

Fokus under turismkonferensen i Lycksele var den nationella strategin, att dubbla turismens omsättning till 2020 samt att ta tempen på vilka utmaningar som just Västerbotten brottas med. Det skapas mycket jobb inom besöksnäringen, fler än i samhället i övrigt. Den växer särskilt bland unga och utrikesfödda, cirka 35 procent av företagarna är unga, enligt Mats Hedenström, Svensk Handels representant i Svensk Turism.

– Nationellt arbete i alla ära, det är vid möten som detta som idéer kreeras. Det är det som kan göra målen. Ju mer vi jobbar tillsammans desto mer resultat kan vi få, menar han.

Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, lyfter fram exemplet att om landstinget i Blekinge skulle öka satssningen på besöksnäringen med 20 procent skulle det kunna ge skatteintäkter på 17,7 miljoner kronor och skapa många fler jobb.

– Det handlar om att samverka för att skapa en stark destination, då kommer besökarna, säger hon.

Kommunen är en bra aktör för att skapa samverkan på lokal nivå. Vilken destination vill vi vara? Det är inte bara den lokala turistbyrån som har hand om tillväxtfrågorna när det gäller besöksnäringen, fortsätter Vanhaverbeke.

De kommuner som förstått att samverkan är nyckeln har en mer välutvecklad besöksnäring, vilket ger andra positiva effekter som hög sysselsättningsgrad, bredare branschutbud, ett starkt näringsliv, kraftigare prisutveckling på hus med mera enligt Arena för tillväxt.

Therese Lindberg på Tillväxtverket jobbar med besöksnäringsfrågor med syfte att stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket har ett särskilt ansvar för kunskaps- och kvalitetsutveckling och den officiella inkvarteringsstatistiken. Hon menar att det behövs hållbara lösningar för att skapa hållbara turistdestinationer.

– Vad är turism? Jo, det handlar om förflyttad konsumtion, det är när turisten rör sig fem till tio mil utanför sin vanliga omgivning, säger Therese Lindberg.

Enligt en nyligen gjord gränsundersökning är det turister från Norge, Finland och Ryssland som spenderar mest i Sverige. De shoppar, äter, går på museer, besöker nationalparker och naturum. Det finns även en stor potential för natur-och kulturaktivitetsföretag.

Gemensam turismmoms

Annika Sandström, länsturistchef för Västerbottens Turism lyfter det goda samarbetet i Västerbotten. Deras fokusområden är hållbar tillväxt, tillgänglighet och strategiska samarbeten.

– Vi jobbar med en strategisk plan och har mycket bra kontakter med våra fem destinationer i länet. Vi tittar även på samarbeten över gränserna med Höga Kusten, Finland, Jämtland och Härjedalen. Hur ska vi tillsammans mobilisera oss? Hur kan vi jobba smartare och effektivare? Det är viktigt att vi blir ännu tajtare och mer strukturerade tillsammans, sa Annika Sandström.

Donald Eriksson, Aurora Borealis Adventure utanför Lycksele, med över 35 år i upplevelseindustrin, älskar sitt jobb men är bekymrad över infrastruktur och transporter i länet. Han driver även Mårdseleforsens restaurang med lokalproducerad mat vid Vindelälven och det är inte alltid matleveranserna kommer i tid.

– Hur ska jag få tag på produkterna när inte bussarna går? Jag kan ju inte åka och hämta dem överallt. Eller när det kommer turister med nattåget till Vindeln, så går det inte att boka en taxi i Vindeln, de kör bara sjuktransporter.

Men allra sämst tycker han momssatserna är i turistbranschen och ger en rad exempel ur sin vardag.

– En föreläsning på ett museum är sex procent men med en utbildad naturguide då är det 25 procent som gäller. Lunch ute i ett vindskydd har 25 procent moms medan en lunch i den närbelägna byn har 12 procent moms.

Han välkomnar regeringens pågående momsutredning men efterlyser mer lobbyverksamhet från alla organisationer för att få fram en gemensam turistmoms.

Hållbar destinationsutveckling

Dieter Müller, forskare Umeå universitet, med Christina Rådelius, Tillväxtverket

Dieter Müller, forskare Umeå universitet, med Christina Rådelius

Christina Rådelius, Tillväxtverket informerar om erfarenheterna från projektet Hållbar destinationsutveckling.

Projektets mål var att utveckla destinationerna så att man lyckas attrahera fler internationella besökare. Fem destinationer ingick: Kiruna, Åre, Bohuslän, Vimmerby och Stockholms skärgård. Projektet har handlat om kunskapsutbyte och lärande, attraktiva destinationer och att effektivisera myndigheters och bolags insatser för besöksnäringen.

– Det gäller att hitta metoder för samverkan och problemlösning, skapa attraktiva och hållbara destinationer samt ta reda på vad offentliga aktörer kan bidra med, säger Christina Rådelius. Många frågor behöver svar som: Att etablera destinationen, vilka gränser ska den ha? Vilka roller, varumärke, aktörer? Hur mäter man hållbarhet? Destinationsarbetet måste kopplas till övrig samhällsplanering, kanske behövs det TÖP, turistisk översiktsplanering. Det är viktigt att företagskluster stöttas och att destinationen har rätt kompetens.

Thomas Laurell från Visita listade några utmaningar som besöksnäringen brottas med: problem med uteserveringstillstånd, kompetens- och rekryteringsbehov med 50 000 personer de närmaste åren, samtidigt som det utexamineras endast 4 000 om året från berörda gymnasieutbildningar och inte minst den digitala infrastrukturen.

– Vi har medlemmar som inte kan genomföra affärer om de inte har tillgång till internet, säger Thomas Laurell. Ni sitter på extremt mycket innehåll, hjälp oss att bli bättre, uppmanade han deltagarna på konferensen.

Konferensen avslutades med en workshop där deltagarna fick i uppgift att ge förslag på hur de i branschen konkret kan jobba för bättre förutsättningar

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg

Läs kommentarer från deltagarna

Tillbaka till kartan

Ort: Lycksele

Antal deltagare: 106

Arrangör: Region Västerbotten

Logotyp Region Västerbotten


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.