Tillväxtverket

Nya möjligheter kräver nya metoder

Växande problem med rekrytering av nya medarbetare och nytänk kring hur vi paketerar och samarbetar var två viktiga diskussionsämnen när Smålandsdagarna gick av stapeln på Gränsö Slott i Västervik. Dagen bjöd även på flera goda exempel på lyckade satsningar inom besöksnäringen.

Nya livstilssmönster och ökat resande

Gränsö slott

Gränsö slott

Människors sätt att resa förändras globalt. Fler vill och kan resa både längre och oftare. 45 miljoner ”nya” resenärer vill åka någonstans och med rätt kunskap och anpassade erbjudanden kan många av dessa välja Småland och Öland som besöksmål. Men det krävs en hel del av besöksnäringen om det ska lyckas. Det krävs nya kommunikationsmetoder men främst helt nya samarbeten mellan aktörerna.

För resenärerna är gränserna mellan de olika destinationerna, kommunerna och anläggningarna osynliga och oväsentliga. Resenärerna vill välja sitt eget paket med boende, upplevelser, mat och aktiviteter. Vill besöksnäringen i Småland locka fler besökare till sina regioner och resmål måste man tillsammans med det övriga näringslivet och politiker förändra synen att se på konkurrens och geografiska gränser mellan kommuner, destinationer och anläggningar. En helt ny syn på samarbete är avgörande för besöksnäringen i Småland.

Helt klart är att besöksnäringen i Småland står inför en utmanande framtid med helt nya möjligheter som kräver stort mod att våga testa nya metoder och innovationskraft att tänka nytt. Under Smålandsdagarna i november 2015, på Gränsö i Västervik presenterades flera goda exempel på både nytänk och mod att våga inom den småländska besöksnäringen.

Bra samarbete en nyckel om Småland ska lyckas

 I Västervik är vi bra på att samarbete men vi kan bli mycket bättre. Det menade Västerviks kommunalråd Tomas Kronståhl (s) i sitt välkomsttal.

- När den tillverkande industrin började krympa rejält i Västervik var vi tvungna att pin-pointa andra branscher för att vi som kommun skulle överleva på lång sikt. Vi valde att fokusera på besöksnäringen som vi trodde på och såg hade en stor potential. Idag vet vi att vi gjorde rätt. Även om det är en bit kvar för att nå våra strategiska målsättningar 2020 så kommer vi att klara det, sa han

Västervik Framåt - ansvarig för besöksnäringen i kommunen

För att lyckas fullt ut med att utveckla besöksnäringen valde Västerviks kommun att låta näringslivet arbeta aktivt med just besöksnäringen. Tidigare var kommunen ansvarig för marknadsföring, utveckling, strategi och att driva Turistbyrå. Nu fick Västervik Framåt  uppdraget att under tre år ansvara för och utveckla besöksnäringen. Resultatet av förändringen är en lång rad lyckade projekt och en effektivare marknadsföring som skapar stor uppmärksamhet.

En av orsakerna till framgången är det integrerade arbetet med andra branscher som till exempel handelsföretagen och fastighetsägarna. Västervik Framåt har parallellt med genomförandet av strategin för besöksnäringen drivit handelsutvecklingen. Det har resulterat i flera uppmärksammade projekt. Bland annat genom tilldelningen av internationella klassificeringen Purple Flag som är en kvalitetssäkring av Västerviks kvällsekonomi för handel, café, restaurang och nöjesliv. Västervik är den första staden i Sverige att tilldelas Purple Flag.

Kompetensförsörjning avgörande för fortsatt regional tillväxt

Thomas Laurell, Erika Rosander och Åsa Egrelius

Thomas Laurell, Erika Rosander, Åsa Egrelius


Smålandsdagen handlade mycket om att tydliggöra den nationella strategin för besöksnäringen som har som mål att fördubbla näringen till år 2020. Thomas Laurell från Visita poängterade för deltagarna hur viktig besöksnäringen är för sysselsättningen i Sverige i allmänhet men framför allt för ungdomar och utlandsfödda.

Sedan 2010 har besöksnäringen skapat 11 procent fler nya jobb. Totalt har det skapats 4 procent nya jobb i Sverige.  Branschen sysselsätter 31 procent ungdomar jämfört med rikssnittet som ligger på 10 procent. Det jobbar dubbelt så många inom besöksnäringen jämfört med bilindustrin och 36 procent är utlandsfödda.

- Det säger en hel del om besöksnäringens tillväxt och potential. Det här är framtidens näring, sa Thomas Laurell

Besöksnäringen är oerhört viktig för att skapa nya jobb för ungdomar och utlandsfödda vilket är en prioriterad fråga framför allt för mindre orter och landsbygden. Ungdomar behövs för att skapa tillväxt och besöksnäringen är en mycket viktig motor för att det sker. Frågan är hur kan branschen säkra kvalitet och kompetens för framtiden? Krävs det fler utbildningar som är tillgängliga? På Smålandsdagen diskuterade många deltagare kompetensförsörjning som en avgörande faktor för fortsatt utveckling av branschen. Kan attraktiva regionala  branschutbildningar vara en lösning? Behöver statusen för branschens olika yrken höjas?

Idrottsturism - Kalmars framgång

Destination Kalmar har valt en tydlig strategi för att ”sticka ut” och komplettera det befintliga utbudet när det gäller besöksnäringen. Spåret de valt kallar de för idrottsturism vilket innebär att skapa och utveckla evenemang med idrott i fokus. Antingen som deltagare i själva idrottsevenemangen eller som anhörig och åskådare. Det låter enkelt men det krävs en hel del resurser för att skapa tillräckligt intressanta och starka evenemang som genererar fler besökare. Därför har Destination Kalmar valt att kraftsamla alla resurser på samma ställe i en organisation. Strategin fungerar och visar på en kraftig utveckling de senaste fem åren. Idrottsevenemangen som arrangeras av Destination Kalmar omsatte 2010 cirka 20 miljoner kronor och omsätter 2015 cirka 84 miljoner kronor. Ett bra exempel på utveckling och förädling är de löplopp som Destination Kalmar arrangerar. 2010 omsatte de sex olika löploppen 1 miljon kronor. Fem år senare, 2015 var omsättningen för dessa lopp 5,6 miljoner kronor. En konsekvent strategi där Destination Kalmar styr och utvecklar evenemangen själva. På så vis har de kontroll över utvecklingen och är inte lika beroende av externa aktörer.

- Urbaniseringen är en tuff utmaning för oss utanför storstäderna. Följer man den utvecklingen blir man riktigt skraj. Därför måste vi skapa attraktiva städer att bo i. Jobb, utbildning och bostad är självklara delar men även vad som händer i staden. Vi satsar på arrangemang som är trovärdiga för vår stad, säger Åke Andersson på destination Kalmar

- Vi redovisar tydligt och konkret vad allt kostar. Då får vi förståelse som gör arrangemanget trovärdigt. Det gör även arrangemanget intressantare för kommun och näringsliv att vara med och finansiera.

- I framtiden måste näringslivet satsa ännu mer resurser för att vara med och skapa evenemang och förutsättningar. Det är allas ansvar, inte bara kommunens. Åke kommer tillbaka till vikten av samarbete, transparens och att vi alltid kan göra allt bättre. Ett exempel han tar upp är skyltning och information. Vi vill locka utländska besökare men sätter fortfarande upp skyltar som bara är på svenska.  En annan faktor han lyfter fram är hur viktigt det är att bli bra på statistik och att kunna tolka den och använda den för att utvecklas. Evenemangen och de andra projket som Destination Kalmar startar har tre år på sig innan de antingen skrotas eller fortsätter utvecklas. Åke menar att det krävs tre år innan man verkligen vet om det funkar. Om det inte funkar första året så kan det ändå bli succé året efter.


- I Sverige skryter vi alldeles för lite. Vi måste bli bättre på att säga att vi är duktiga. Det är viktigt
att känna framgång. Och man måste satsa på det man är bra på. Inte försöka bli något man inte är, fortsätter Åke.

Åke listar fem punkter han tycker är avgörande för att lyckas med utveckling av besöksnäringen; Samordning - skapar större resurser och möjligheter. Pengarna i mitten - var öppen och trovärdiga, finansiering är a och o. Kvalitet - gå till dig själv. Värdskap - vi bjuder in andra, var en bra värd. Före, under och efter - jobba med besökarna under hela kundresan

En omöjlig möjlighet som blev verklig - Little Rock Lake

Jonas Grahn, Little Rock

Jonas Grahn, Little Rock

- Vad är möjligt? Med rätt ledning och rätt personal är allt möjligt. 2025 skall Little Rock Lake omsätta 100 miljoner kronor, säger Jonas Grahn.

Jonas förstår vad kunderna vill ha och han levererar det. Och lite till. Hans primära målgrupp är kräsna barnfamiljer från övre medelklassen i Stockholm. Det är inte alldeles lätt att fånga deras uppmärksamhet. Men han lyckas med det. Vad är det unika med Jonas och Little Rock Lake?

Är det något vi kan lära av hans sätt att se på kunder och upplevelser? Det kanske är de 455 hål som Jonas och hans medarbetare borrade för att kunna starta projektet. Hålen är 50 centimeter djupa och tog hela sommaren att borra. Utan finansiering eller pengar. Den passionen och övertygelsen skapar en vision av hur det ska bli. Hur kunderna ska ta sig från ett torn till ett annat med zip-linen. Hur det ska kännas när de klättrar upp till startplatsen. Jonas Grahn är lite pionjär, lite nybyggare. För att lyckas så kanske det är passion som krävs. Inte en affärsplan.

Jonas ser inte några hinder för att utveckla sin verksamhet. Saknas det personal så ser han till att hans verksamhet blir attraktiv och att alla vill jobba där. Från hela världen. När andra tycker att det är svårt med kommunikationerna och att det är för långt till närmaste flygplats tänker Jonas att det måste vara värt resan och adderar både konferens, logi och restaurang. Han gör det möjliga möjligare kan man säga. För inget är omöjligt. Det kräver bara ett nytt sätt att tänka.

Modiga ledare

- När jag började som VD för Isaberg Mountain & Resort 2012 så visste jag inget om turism eller besöksnäring annat än som konsument. Tidigare hade jag jobbat med ekonomi inom industrin. Men jag visste att Isaberg var känt för snö. Så jag visste att det skulle bli en utmaning, säger Louise Söderlund, VD, på Isaberg Mountain & Resort.


- Vi fikar mycket på vår arbetsplats. Det skapar gemenskap och samhörighet. Men framför allt så skapar det idéer och grogrund för verklig utveckling. Idéer som vi kan förverkliga. Vi pratar ofta om vårt gästfokus och att ta våra gäster på allvar. Har vi fokus på gästerna och upplevelsen så har vi till slut inga åtgärdspunkter kvar. Då blir utvecklingsarbetet proaktivt istället. Det är där vi vill och ska vara, avslutar Louise.

Vad kan vi lära oss av Isaberg Mountain & Resort? Att det är viktigt att se på sin egen verksamhet med lite andra ögon. Våga vara kritisk. Att våga tänka nytt och att alltid fokusera på och ta gästerna på allvar. Räcker det? Inte på långa vägar. Men det är en bra start. Vill man klara målen för 2020 krävs inte bara nya metoder för samarbete utan framför allt dedikerade och modiga ledare som driver igenom utvecklingen.

Text : Fredérick Lindström

Läs kommentarer från deltagarna

Tillbaka till kartan

Ort: Västervik

Antal deltagare: 126

Arrangör: Regionförbundet i Kalmar län, Smålands Turism

Logotyp Regionförbundet i Kalmar län
Logotyp Smålands Turism
Logotyp Destination Småland


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.