Tillväxtverket

En skåning behöver inte skryta – men samarbeta

Det går påtagligt bra för turismen i Skåne just nu. Antalet gästnätter ökade till exempel mer än snittet i Sverige under 2015 och mängden årsarbeten inom besöksbranschen steg mer än förväntat.

Grädde på moset blev när den ansedda resetipsaren New York Times nyligen placerade Skåne på plats nio av 52 platser i världen som är värda att besöka under 2016. Men i planerna för de närmaste åren ligger åtskilliga utmaningar.

Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism inSkåne

Pia Jönsson Rajgård, vd Tourism in Skåne

– Här tänker vi inte stå stilla och förvalta. Vi ska framåt, med en reviderad strategi som innebär att vi fortsätter utvecklingsarbetet och har ökat tempot i de långsiktiga målen.

Det sa Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne, när Besöksnäringens Sverigeturné landade i Malmö den 11 februari 2016.

Halvdagen högst upp i Turning Torso, med grandios utsikt över delar av Sveriges sydligaste turistattraktion, samlade ett hundratal skånska beslutsfattare, främst politiker och tjänstemän.

Utöver Tourism in Skånes verklighet och visioner fick de inblickar i den svenska besöksnäringen av representanter för Visit Sweden, Svensk Turism AB, Visita, Svensk Handel och Arena för tillväxt.

Positiv utveckling för turismen i Skåne

Det finns ett gammalt skånskt talesätt som går ut på att en skåning inte behöver skryta, bara säga som det är. Så Pia Jönsson Rajgård berättade helt enkelt hur det är med den skånska besöksbranschen:

 • 2015 hade Skåne 5,6 miljoner gästnätter (+ 9,2 procent jämfört med 2014, Sverige ökade 7,1 procent).
 • Av dem var 1,29 miljoner utländska gästnätter (+7,6, Sverige +10,5).
 • 2014 omsatte skånsk besöksnäring 42,5 miljarder kronor (2015 års resultat var då inte klart).
 • 2014 sysselsatte näringen 31 500 årsverken, en femtonprocentig ökning på fem år.

– Även Region Hovedstaden, Köpenhamn med omnejd, har gjort en bra resa på sistone, och deras utveckling påverkar också oss. För Tourism in Skåne är det jätteviktigt att inte bara jobba med Sverige, utan också Köpenhamn, säger hon

Den fantastiska utvecklingen av kinesiska gästnätter i Skåne under 2015 är ett bra exempel på det. Ökningen var 70 procent, främst beroende på en nytillkommen kinesisk charter till Köpenhamn.

Minst 300 charterresenärer lockades över till sightseeing i Malmö och exotiska upplevelser som cykelrundturer på Ven, besök i Söderåsens nationalpark och promenader i pampiga Sofieros slott och trädgård.

– Drygt 14 000 kinesiska gästnätter under 2015 är väldigt bra jämfört med nära noll för några år sedan. Och det är bara början, hoppas vi, med tanke på att chartern startade under året och marknadsbearbetningen i Kina just har startat, sa Pia Jönsson Rajgård.

Antalet gästnätter under 2015 det högsta någonsin

Danskarna har varit en av raketerna under 2015 med en tolvprocentig ökning av gästnätterna jämfört med året före.

Det är siffror som gör att danskbesöken närmar sig rekordåren i slutet av 00-talet då den danska kronan var som fördelaktigast jämfört med den svenska.

Även tyskarna har blivit markant fler. Och Indien är en oväntad ny marknad med 9 000 gästnätter fler än året före, troligen delvis beroende på att ett indiskt företag har köpt in sig i Sony Mobiles testlaboratorium i Lund.

Runt 50 kampanjer och marknadsaktiviteter i sju länder och 240 besöksdagar för utländska journalister resulterade under fjolåret i 659 artiklar om olika aspekter av Skåne i sju länder, ett totalt pr-värde på cirka 165 miljoner kronor.

– Så Skåne går bra, alldeles utmärkt. Men vi lutar oss inte tillbaka, sa Pia Jönsson Rajgård.

För i höstas reviderade Tourism in Skåne delar av sin strategi.

– Det handlar om ett systemskifte där vi måste gå igenom en rad förflyttningar och utmaningar för att ta oss vidare och lyckas i framtiden. Det är ett gediget arbete, men klarar vi det är jag övertygad om att det kommer att gå fantastiskt bra för den skånska besöksnäringen.

I basen ligger den strategiska plan för turism- och besöksnäringen i Skåne, Collaborative Tourism 2020, som arbetades fram för flera år sedan. Den kaxiga målbilden är att Skåne 2020 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer.

– Det är inget vi kommer att nå i alla delar, men det är en bra ambition.

Samarbete den stora utmaningen

I planen är samarbete över alla gränser grunden – och den stora utmaningen. Besöksnäringen, näringslivet, politiker och alla andra berörda måste mötas och enas för att stärka den skånska attraktionskraften.

Att det inte är så ännu trots näringens stora tillväxt är förstås en gåta trots att det borde vara självklart.

- För besöksnäringen är i dag en basindustri, en av de viktigare för regionens sysselsättning, attraktivitet och ekonomiska utveckling, betonade Pia Jönsson Rajgård. Medvetenheten om det måste få fäste hos alla som har med Skånes tillväxt att göra.

Andra ingredienser i 2020-planen är att prioritera de starkaste korten och våga välja bort svagare, att helt utgå från kundens behov och önskningar och att tänka nytt och annorlunda för att få en attraktiv profil i den hårdnande konkurrensen.

Åtta delstrategier är de uppfordrande budorden i planen, en användbar fusklapp för vilken turismsatsande region som helst:

 • Exportmognad.
 • Innovativt värdskap.
 • Tematiserade reseanledningar året runt.
 • Upplevelseikoner.
 • Nya investeringar.
 • Slipa varumärket Skåne.
 • Kunddrivna erbjudanden.
 • Digital transformation.

Mat, dryck och outdoor prioriteras

Basplanen har två ledmotiv: destinationsutveckling och marknadsföring/distribution. I destinationsutvecklingen har Tourism in Skåne bestämt sig för att prioritera två teman: mat och dryck respektive outdoor, främst cykling och vandring.

– Mat och dryck är ju inte så överraskande i ett landskap som Skåne. Outdoor är kanske överraskande när man inte vet något om Skåne. Vi har en fantastiskt bra infrastruktur både för vandring och cykling. Men vi har också den urbana outdoormiljön som passar storstadsmänniskan, sa Pia Jönsson Rajgård.

Inom destinationsutvecklingen är exportmognaden ett avgörande mål. Utlandsmarknaden är prioriterad.

Direktmarknader är förstås närliggande Danmark och Norge. Till potentiella marknader hör Tyskland, Nederländerna, Ryssland och Storbritannien. Kina och Polen räknas som tillväxtmarknader, och i viss mån även Indien.

I marknadsföring är digitala lösningar avgörande. Med andra ord:

– Vi lever i en väldigt digitaliserad värld, vilket nu ställer allt högre krav på besöksnäringen.

Thomas Brühl, Foto:Jakob Fridholm

Thomas Brühl, Visit Sweden

Besöksnäringen behöver digitaliseras

Om denna "andra våg av digitalisering" hade Visit Swedens vd Thomas Brühl mycket att säga:

– Det är inte längre desktop som är viktigast för turismnäringen. Mobilen och plattan gäller. Travelapps växer extremt mycket, appar där turisten kan få en lång rad tjänster när det gäller resor, resmål, rekommendationer från andra resenärer och annat nyttigt samlat. Dessutom har video blivit dramatiskt mycket viktigare.

Det här innebär att man kan nå en stor massa i en viss nisch. Och enligt Thomas Brühl är det ett guldläge för svensk turistnäring när travelappmarknaden växer och behöver innehåll för att bli så matnyttig som möjligt.

Så Visit Sweden jobbar nu för fullt med att sprida innehåll om Sverige – och Skåne – åt travelapp-leverantörerna.

Thomas Brühl nämnde också flera lyckade Skånekampanjer där Visit Sweden och Tourism in Skåne har samarbetat:

Köpenhamns mysiga trädgård: Skåne" för Köpenhamnsturisterna, "100% ECHT" riktat mot Tyskland och "The Bridge" i Storbritannien där succé-tvserien bidragit till att väcka reslustar. Alla har gett tydligt avläsbara resultat i besöksstatistiken.

Ensam är inte stark

Också Thomas Brühl betonade den enorma betydelsen av samarbete mellan besöksnäringens alla grenar.

– I Skåne finns 4 000 bolag i branschen. Är de inte bra nog i sig? Nej, ensam är inte stark. Ska man få hit utländska turister måste det finnas många led i vad vi kan erbjuda och locka med i marknadsföringen. Det klarar man bara om man slår ihop resurserna och samarbetar, sa han.

Svensk Handels näringspolitiska chef Mats Hedenström betonade också hur besöksnäringen påverkar utvecklingen i stora delar av samhället.

– Detaljhandeln genererar 27 procent av besöksbranschens totala omsättning i Sverige. Vad betyder inte det för Skånes 1 700 företag med 37 000 anställda på 3 100 arbetsplatser inom handeln?

Visitas Thomas Laurell, ansvarig för organisationens politik och strategier för besöksnäringen, utnyttjade att publiken var fylld av skånska politiker och tjänstemän:

– Besöksnäringen är lokal. Då krävs goda lokala förutsättningar med smidighet i relationerna mellan kommuner och företag. Den lokala politiken måste utvecklas för tjänstesamhället, det är där framtidsmöjligheterna finns.

Administrativa gränser saknar betydelse

Betydelsen av samarbete över alla gränser inom besöksnäringen var också en av huvudpunkterna för Magnus Nilsson, ordförande i Svensk Turism AB.

– Jag tror till exempel inte att det är så många barnfamiljer som sitter och diskuterar om de ska besöka turistmål i norra Skåne eller södra Småland. Administrativa gränser är betydelselösa. Det handlar om samarbete, att se vad det gemensamma målet för näringen är, sedan fördela hur vi når dit, vem som gör vad. Tillsammans.

Lokal och regional tillväxt är vad den oberoende organisationen Arena för tillväxt arbetar med att främja genom kunskapsförmedling och processtöd åt beslutsfattare.

Vd:n Katrien Vanhaverbeke förklarade för politikerna och tjänstemännen vad just politiker och tjänstemän ofta gör fel – nämligen att tro att besöksnäringen bara är en fråga för den lokala turistbyrån. När den i själva verket berör alla och kan gynna alla.

Och så gav hon den av skattepengar intresserade publiken något att gå hem och fundera på:

– Vi gjorde en simulering av vad det skulle betyda om turismen i Blekinge ökade med tjugo procent. Bara i extra skatteintäkter för kommunerna och landstinget skulle det generera drygt femtio miljoner kronor.

Text: Ulf Törnberg

Tillbaka till kartan

Ort: Malmö

Antal deltagare: 40

Arrangör: Tourism in Skåne

Logotyp Tourism in Skåne


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.