Tillväxtverket

Positiv utveckling – men turisterna måste stanna längre

Ingenting händer, sa vi för några år sedan. Men nu händer det. Turisterna kommer till Örebro län, spenderar pengar här och åker hem med fantastiska upplevelser, förklarade Irén Lejegren.

Irén Lejegren, regionråd Örebro

Irén Lejegren, regionråd Örebro

Hon är regionråd och ordförande i Nämnden för regional tillväxt, Region Örebro län. Hon inledde en seminarie- och kunskapsdag om turism där regionen stod som arrangör och värd i september 2015.

— Besöksnäringen är vår nya basnäring, vår tids ”pappersbruk”. Kanske tänker vi inte alltid så när vi stannar och fikar vid något turistmål, men så är det, konstaterade Irén Lejegren vidare.

Toni Eriksson, utvecklingsledare för turism inom Region Örebro län och dagens moderator, redovisade färska och positiva siffror om turismutvecklingen i det egna länet. Eller som han uttryckte det, statistik från ”The Heart of Sweden”. Både de utländska och svenska gästnätterna har ökat i Örebro län mellan januari och juli 2015 jämfört med tidigare år. De utländska gästnätterna har ökat med nära tio procent, vilket är lite mer än för riket i helhet.

Mätningen visar även att norrmännen har hittat tillbaka till Örebro. Ökningen från grannlandet i väster är på hela 64 000 gästnätter jämfört med förra året. Förutom Norge kommer de utländska gästerna främst från Tyskland och Nederländerna.

Jessica Sannö, delägare Ösjönäs AB

Jessica Sannö, delägare Ösjönäs AB

Besöksnäringsturnén i Örebro

Seminariet i Örebro var en del i Besöksnäringsturnén, där organisationerna Svensk Turism, Tillväxtverket, Visit Sweden, Visita, Svensk Handel och Arena för tillväxt samverkar. Huvudsyftet med turnén är att stimulera till ökat samarbete mellan näringsliv, kommuner och regioner för att utveckla besöksnäringen och därmed skapa tillväxt och fler arbetstillfällen.

I bakgrunden finns den uttalade visionen från 2010 att fördubbla svensk besöksnäring fram till 2020.

En från storstaden, en från skogen

Under rubriken ”regionala utmaningar” var två representanter från två kontrasterande företag i branschen inbjudna, en från ”mitt i storstaden och en från mitt i skogen”. Det var Magnus Nilsson, vd för Gustavsvik Resort i Örebro och Jessica Sannö som driver Ösjönäs Tiveden aktivitets- och äventyrscenter i södra länsdelen.

— Det är ju så här det oftast ser ut inom turismnäringen, en rad små enmansföretag och någon eller några stora, förklarade Toni Eriksson.

Och samtalet gav besked om både skillnader och likheter.

Jessica Sannö:

— Vi finns mitt i Tivedens nationalpark, en av Sveriges mest besökta nationalparker. Hit kommer cirka 150 000 besökare varje år, varav cirka 75 procent är från utlandet. Vi erbjuder lägerverksamhet, boende, paddling, cykling, ridning med mera. Rubbet, helt enkelt.

— Men här finns inte det som oftast är en självklarhet i storstaden. Vi har inte fiber, vi måste själva dra igång föreningar för att försöka rädda skolan, barnomsorgen med mera.

— Vi ortsbor och småföretagare samarbetar inom ”Dialog Tiveden” och på många andra sätt. Men samarbetet med kommunerna har vi mer eller mindre klivit bort ifrån. Tiveden innefattar flera kommuner och även flera län, så det blir ganska komplicerat.

Naturturismen balanserar på en skör tråd

Framför allt hade Jessica Sannö ett budskap, eller kanske mer en vädjan.

— Naturturismen balanserar på en skör tråd. Vi måste vara mer rädda om naturen, annars sågar vi av den gren vi sitter på.

— Vi har jätteproblem med turister som inte känner till eller som inte respekterar allemansrätten. Det finns även aktörer i branschen som inte tar ansvar för sin naturpåverkan. Vi kan inte bara arbeta för att öka antalet besökare, vi måste samtidigt värna och vårda naturen som är vår livsnäring.

Flera av de medverkande organisationerna höll med om problematiken och att någonting måste göras.

Måste finnas ”dragare”

— Gustavsvik startade redan 1939. Idag har äventyrsbadet, campingen med mera cirka 620 000 besökare per år. Målet är en miljon besökare till 2020. Gustavsvik är och vill vara, en ”dragare” för besöksnäringen i regionen, berättar Magnus Nilsson vd Gustavsvik och ordförande Svensk Turism.

— Gustavsvik är inte bara ett bad, vi ska bli Örebros Hyde Park, säger vi ibland. För att nå dit krävs satsningar på minst en ny stor attraktion vartannat år. Annars kommer inte besökarna tillbaka.

Gustavsvik och Ösjönäs må vara olika i flera avseenden men ett viktigt mål har de gemensamt, att få besökarna att stanna längre. Både den stora och den lilla företagaren brottas med samma problem, att besökarna stannar för kort tid. Vid Gustavsvik är snittet cirka 1,5 dag och i Tiveden kanske ännu kortare.

— Vi samverkar med Örebro slott, med närliggande Coop, andra lokala handlare och många fler, menade Magnus Nilsson. Det är en nödvändighet, inte minst för att få besökarna att stanna längre.

Film med många positiva siffror

Magnus Nilsson bar en dubbelroll under konferensen, dels som vd vid Gustavsvik, dels som ordförande för Svensk Turism AB. I den senare rollen inledde han med att visa en film om besöksnäringens utveckling. Några siffor:

 • År 2014 var Sveriges tillväxt 3 procent. Samma år växte besöksnäringen med 5,2 procent.
 • Svensk besöksnäring omsatte 2014 cirka 269 miljarder kronor och skapade jobb åt 159 000 personer.
 • Svensk besöksnäring har sedan 2010 vuxit med 25 miljoner kronor varje dag.

— Jag visade den här filmen med alla positiva siffror för en grupp bankdirektörer och de trodde jag ljög. Men idag är turismen en basnäring med riktiga jobb, inte en fritidssysselsättning, menade Magnus Nilsson.— Här finns stora möjligheter till fortsatt utveckling. Men det är också en kamp, lokalt, nationellt och internationellt. Idag är Albanien en av konkurrenterna inom turismen. Vem trodde det för några år sedan?— Och idag handskas vi med vana resenärer. De som kommer till Gustavsvik eller Liseberg har kanske redan varit på Disney World och har kanske simmat med delfiner. Det innebär utmaningar.

Magnus Nilsson upprepade ordet dragare, vikten av att det måste finnas attraktioner som Gustavsvik, Astrid Lindgrens värld, Liseberg med flera. Det är det besökarna är ute efter, inte en ort eller en kommun.

Turismen är en basnäring

Även Ulrika Nisser från Tillväxtverket tog upp den positiva utvecklingen för besöksnäringen de senaste åren.

— Sysselsättningen i flera basnäringar minskar, men ökar inom turismen. Exportvärdet för turismen ökar fortare än Sveriges totala export. Det här måste vi lyfta fram. För många är turismen ingången till det första jobbet. Turism är en basnäring, helt klart. Men hur pratar vi om den? undrade Ulrika Nisser.

Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt, slog ett slag för boken ”Besöksnäringen lyfter”, en inspirationskälla och kunskapshöjande skrift som kanske allra främst uppmanar till samverkan.

— Kommuner där besöksnäringen är stark, står sig också starkt på många andra områden. Här finns oftast en bra dagligvaruhandel, bra service, hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet.

— Om kommunen/regionen har tydlig strategi, handlingsplan, så vågar även företagen satsa.

Åsa Egrelius, Visit Sweden

Åsa Egrelius, Visit Sweden

Åsa Egrelius från VisitSweden tog upp de senaste trenderna, att man gått från att vara turist till att bli resenär. Och resenären är alltid uppkopplad, har ett globalt perspektiv, är ekologiskt medveten och postmaterialistisk.

— Använder vi den här kunskapen på ett smart sätt, så får vi styrka, menade Åsa Egrelius.

Handeln vill vara med

Handeln är utan tvekan en viktig aktör inom besöksnäringen. Shoppingturismen växer kraftfullt och står idag för cirka 30 procent av turismens totala omsättning. Och allt talar för att ökningen fortsätter, trots att den enskilde handlaren inte alltid är ”med på tåget”.

— Handlaren har inte all kunskap om vilka turister som kommer. Det är också svårt att mäta effekten. Här behövs mer samarbete, handeln måste bjudas in och vara med i diskussionerna runt turistsatsningar, menade Svensk Handels Elisabet Elmsäter Vegsö.

Patrik Persson är lokal ICA-handlare i Örebro höll med. Han driver relativt nyöppnade ICA-Maxi Universitetet:

— Det görs många bra turistsatsningar som lyfter Örebro, Open Art, O Helga natt och mycket annat. Handeln vill och måste få vara med. Det vinner alla på.

Thomas Laurell från Visita menade som flera andra talare att turismen är en basnäring som växer, men framhöll samtidigt att allt inte är guld och gröna skogar. Det finns utmaningar:

 • Nio av tio företag inom besöksnäringen är små företag som drunknar i olika blanketter som myndigheter begär in. Den här byråkratin måste minskas.
 • Enklare regeltillämpning.
 • Bättre infrastruktur (fysiskt och digitalt).
 • Tillgodose kompetensförsörjningsbehovet.

Det var några punkter som Thomas Laurell menade att besöksnäringen behöver arbeta med, för att hjälpa småföretagare och därmed lyfta besöksnäringen ytterligare.

Workshop med många förslag

Dagen avrundades med en workshop där deltagarna i ”bikupor” diskuterade regionala utmaningar, hur besöksnäringen kan utvecklas ytterligare, gränsöverskridande samarbeten med mera. Ur diskussionerna kom flera tips och förslag som samlades in av arrangörerna. Några exempel:

 • Viktigt att få in besöksnäringens frågor i politiken på små orter.
 • Mer gemensam marknadsföring av regionen.
 • Skapa ett turismforum där kommun, företagare, ideella föreningar med flera träffas cirka fyra gånger om året.
 • Bind ihop regionen med platser/orter inom olika teman. Det kan skapa många entreprenörskapstillfällen längs rutten. Det kan också locka turisterna att bli kvar längre i regionen.

I samtliga grupper betonades hur viktigt det är att utveckla samarbetet i hela regionen. Det gäller samarbeten mellan olika besöksdestinationer, mellan destinationer och kommuner, mellan kommunerna. Turister bryr sig inte om kommungränser utan väljer resmål för att få en upplevelse. Att få till mer samarbete inom besöksnäringen är den största framtidsutmaningen, enligt flera seminariedeltagare.

Hört på konferensen

"Svampen, vårt kända vattentorn här i Örebro, tar emot besökare igen. Det går även att äta mat där. Jag önskar bara att de ska börja servera svampsoppa. Vilken höjdare."  Toni Eriksson, om vad han själv vill lyfta fram som turistmål i regionen

"Örebro Airport öppnades nyligen för fler linjer ut i världen. Det måste vi ta vara på. Alla plan kommer ju tillbaka. Nu måste vi även satsa på att resenärer flyger in till vår region. " Irén Lejegren

Text: Weine Ahlstrand

Tillbaka till kartan

Ort: Örebro

Antal besökare: 74

Arrangör: Region Örebro län

Logotyp Region Örebro län


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.