Tillväxtverket

Besöksnäringen – nuläge, möjligheter och utmaningar

En februaridag 2016 samlades halländska politiker och tjänstemän, företagare och destinationsorganisationer i Falkenberg för att lyssna till Svensk Turism, Svensk Handel, Visita, Tillväxtverket och Arena för Tillväxt när de berättade om besöksnäringen nuläge och potential.

Ann-Mari Bartholdsson,verksamhetschef närinsgliv, Region Halland

Ann-Mari Bartholdsson, Region Halland

Ann-Mari Bartholdsson, Region Halland, hälsade alla välkomna och berättade om nya satsningar på den halländska besöksnäringen.

Det fanns också tid för frågor och samtal kring handelns roll inom besöksnäringen. Inte så konstigt kanske eftersom Ullared ligger nära och dess nye vd Jan Wallberg medverkade. Han lyfte bland annat betydelsen av att det offentliga och det privata samverkar kring utvecklingsfrågorna. Företagen är beroende av att kommun och region har kunskap om besöksnäringens förutsättningar för att de ska kunna stimulera en positiv utveckling.

Tillbaka till kartan

Plats: Falkenberg

Arrangör: Region Halland

Antal deltagare: 100

Logotyp Region Halland


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.