Tillväxtverket

Samarbete stärker

Redan år 2009 inleddes samarbetet mellan Gävleborgs offentliga och privata aktörer inom besöksnäringen. Det gemensamma arbetet har tagit tid, men också lett till många viktiga resultat. Samarbete var ordet för dagen då Besöksnäringsturnén besökte Gävle

Besöksnäringen sysselsätter hundratusentals människor. Inte minst unga och utlandsfödda, grupper som annars har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Besöksnäringen räknas idag som en av Sveriges basnäringar och den är dessutom på uppåtmarsch. Turismbokslutet för 2014 visar en omsättning på svindlande 269 miljarder – och det kommande resultatet för 2015 är ännu bättre. Här finns med andra ord möjlighet till en ljus framtid för en mängd aktörer, inte minst utanför storstäderna. Men branschen har också en mängd utmaningar att ta sig an.

För den som vill komma förbi hinder, bryta igenom bruset och därmed lyckas inom besöksnäringen är samarbete en avgörande faktor. Så lyder det tydliga budskapet för den landsomfattande turné, där Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Svensk Turism, Tillväxtverket, Visita och Visit Sweden, besöker Sveriges regioner för att stimulera dem till gemensamma satsningar. När turnén gjorde ett stopp i Gävle, arrangerat av Region Gävleborg, kom 144 deltagare till den stora Gasklockan för att höra mer om såväl branschens som regionens potential och utmaningar.

Samverkan är en nyckel

Cecilia Hed Malmström

Cecilia Hed Malmström

- Vi vet att samarbete mellan näringsliv, kommuner och regioner ökar chanserna att nå målen – tillväxt och fler arbetstillfällen. Däremot är det inte så lätt att veta HUR samarbetet ska gå till, inledde Cecilia Hed Malmström, regionchef för Mellansvenska Handelskammaren i Gävleborg och moderator för dagen.

Hon fick medhåll av Magnus Nilsson, ordförande för organisationen Svensk Turism.

- Samverkan är ett medel för att nå målet, fler besökare. Men det är inget självändamål. Vi måste ju också veta hur samarbetet ska se ut, vart det är vi ska. De resande idag är både världsvana och en aning bortskämda. Vi kan se sjuåringar som redan åkt skidor i Colorado och besökt alla Disneyparker som finns. Sverige är ett land som har mycket att slåss emot, och jag kan säga er att få människor, inte ens vi svenskar som reser inom landet, sitter med familjen och funderar på vilken ”region” vi ska åka till. Ska vi ha en chans i framtiden måste vi samarbeta över alla gränser – kommunala, regionala och nationella, offentliga och privata – för att hitta de reseanledningar som kan locka nya gäster.

Paketering den andra nyckeln

För nya, potentiella målgrupper av resande är det än viktigare att Sverige kan paketera sitt erbjudande på ett tydligt och lockande sätt. Alf Norberg, ordförande för kultur- och kompetensnämnden­ hos Region Gävleborg talade varmt om samarbetet, men lyfte också fram länets möjligheter att positionera sig som attraktivt besöksmål

- Indien är en uppstickare vi tror mycket på. Där finns en jättemarknad med människor som vill resa och uppleva världen. Men då ska vi komma ihåg att de tittar på ”landet Europa” när de väljer resmål. Utan samarbete över gränserna kommer de kanske att välja USA istället, säger Alf Norberg.

Gävleborg  -  ett varumärke

Gävleborg är en region som har mångårig erfarenhet av samarbete mellan den privata besöksnäringen och det offentliga. Sedan 2009 har man jobbat tillsammans med att ta fram länets gemensamma besöksnäringsstrategi. 200 aktörer har varit delaktiga i arbetet med skriften som under åren hunnit sjösättas, utvärderas och uppdateras. Inom några veckor går arbetet för övrigt vidare med att lansera en övergripande varumärkesstrategi för hela regionen.

- Antalet utländska gästnätter har ökat många procent i vår region de senaste fyra åren. Att UNESCO år 2012 uppförde Hälsingegårdarna på världsarvslistan har också gett oss en jättemöjlighet att ytterligare lyfta antalet. De sju gårdarna på listan ligger inbäddade bland tusentals andra som också är värda att besöka för en intresserad målgrupp, sa han och fortsatte: Gävleborgs variationsrikedom gör våra styrkor tydliga. Vi finns mitt i Skandinavien, nära Arlanda, men ändå tillräckligt långt bort för att du som besökare ska få uppleva natur, vildmark, kust och berg. Vi har mycket att paketera och erbjuda våra besökare, det råder inte längre någon tvekan om det, avslutar Alf Norberg.

Christina Rådelius, Tillväxtverket

Christina Rådelius Tillväxtverket

Regelverket har betydelse

Att den svenska besöksnäringen är en tillväxtbransch märks på många sätt i statistiken. Inte minst då de svenska turistföretagen växer mer än genomsnittet. Men siffrorna visar också på andra saker.

- Just turistföretagen upplever att det finns fler hinder för utveckling än vad andra företag gör, berättade Christina Rådelius från Tillväxtverket.

Tomas Laurell från branschorganisationen Visita kände igen beskrivningen och tipsade deltagarna om att ta frågan på allvar.

- Visita står tillsammans med LRF och Svensk Handel bakom ett försök som just nu genomförs i Rättvik. Den så kallade ”Rättviksmodellen” går ut på att en person tar emot dig som aktör och ser till att lotsa dig vidare. Målet är att alla intressenter ska få snabb hjälp med planprocesser, lagtolkning, tillstånd eller vad det nu kan vara. Framför allt ska alla få samma svar från det offentliga, oavsett vem du pratar med. Något annat är inte rättssäkert. Mitt tips till alla kommuner är att se över hur regelverket ser ut för en företagare hos er. Jag säger inte att lagarna ska bort, men det är bra att titta på hur ni tillämpar dem. För här har vi en näring som är unik. Besöksnäringen kan inte flyttas någonstans, jobben kommer att finnas på var och ens hemmaplan. Den är en möjlighet för våra ungdomar att få jobb där de är uppväxta. Men vi kan inte göra detta om var och en sitter och mumlar i ett hörn. Vi måste gemensamt prata om vilka förutsättningar vi behöver för att lyckas tillsammans. Den diskussionen önskar jag att alla aktörer tar, sa Tomas Laurell.

Nytt gemensamt bolag för besöksnäringen

Att lyckas med regionens samarbete är alltså en komplex övning som innefattar såväl politiker och tjänstemän som privata och ideella aktörer. I Gävleborg har det mångåriga samarbetet lett till att ett gemensamt aktiebolag för besöksnäringen nu etablerats.

- Visit Hälsingland Gästrikland AB är ett bolag som för närvarande ägs av tre lokala destinationsorganisationer, Visit Gävle, Visit Glada Hudik samt Upplev Nordanstig, berättade Peter Entian, daglig ledare på Visit Hälsingland Gästrikland AB. Med aktiebolaget går destinationsorganisationen från en bidragsfinansierad till affärsorienterad verksamhet. Meningen är att aktörernas samlade utbud ska finnas här, paketerat och bokningsbart.

- Sajten har varit bokningsbar sedan mars förra året och den har omsatt ungefär en miljon kronor. Men vi är i högsta grad medvetna om att vi kan göra så mycket mer. Just nu jobbar vi hårt på att få fler kommuner som delägare, men också långt fler bokningsbara produkter.

Peter Entian poängterade att lanseringen av den gemensamma sajten, visithalsinglandgastrikland.com, föregåtts av mycket arbete. Sedan 2011 har Region Gävleborg aktivt arbetat med att vara ute i länets olika verksamheter och där lyssnat in idéer och förslag.- Strukturmässigt är vi framme, men det återstår ännu mycket praktiskt arbete för att förbättra vårt erbjudande och där jobbar vi just nu stenhårt. Visit Glada Hudik är en av de destinationsorganisationer som är del i det samägda aktiebolaget för länet. Den lokala organisationen drivs ideellt tillsammans med Hudiksvalls kommun.

- Vår uppgift är att fungera som örat mot marken gentemot aktörerna. Vi vill bygga dynamiken mellan våra företagare och andra, vi försöker hjälpa dem att hitta nya arbetssätt, också mellan varandra, sa Per Hjärpsgård, VD. Det här är ett arbetssätt som tar tid, men jag tror också det är det enda sättet att bygga något långsiktigt och hållbart.

Uppsnappat från workshops

Redovisning av workshopfrågor

Redovisning av workshopfrågor

 "För att locka potentiella besökare handlar det enbart om att paketera rese-anledningar i olika varianter och göra dem lättillgängliga.”

”Kanske skulle fokusgrupper utifrån titta på vårt utbud för att se det med andra ögon?”

”Genom att visualisera regionens grundstrukturer kan vi lyfta goda exempel på samarbeten för att intressera andra. Alla jobbar i egna kanaler och vill inte lägga kraft på att synas på en gemensam sajt – då blir det också rörigt för besökaren att hitta vad man faktiskt kan uppleva här.”

Hört på konferensen

Vad är Gävleborg? Vi som är verksamma i Hälsingland kanske mest ser vad vi själva har att erbjuda, vi ser inte det som är Gästrikland. Den gemensamma identiteten är svår." Sören Callenberg, projektledare för SM-veckan i Söderhamn

"Att marknadsföra ett Gävleborg som ännu inte är någonting, det är en verklig utmaning. Vi vet att samarbete är nyckeln, men finns viljan att samarbeta? Allt börjar ju med vår gemensamma vilja." Renata Kunz, ägare av Hedesunda Camping

"Tittar jag på min verksamhet för tre år sedan och jämför med idag, kan jag konstatera att det går rakt uppåt. Ska vi ta vara på den positiva utvecklingen måste vi sluta prata om gränser. Idag tycker jag mig känna reviren på alltför många ställen." Stef van Heteren, ägare av Hedenstugan Bed & Breakfast i Bergby

"Våga ta ställning! Ta fram en tio-i-topplista på de populäraste resmålen i regionen och skapa grenar utifrån det. Även små aktörer vinner på att vi trycker ut de säljande budskapen. Människor kommer alltid att söka på reseanledningar, därför känns det som vi lägger för stort fokus på vad vi ska heta. Samlingsnamnet är viktigt internt, sedan är det sökordsoptimering som är grejen."  Mikael Ericsson, sälj- och marknadschef, Furuvik.

Text: Erika Strandell

Tillbaka till kartan

Ort: Gävle

Antal deltagare: 150

Arrangör: Region Gävleborg

Logotyp Region Gävleborg


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.