Tillväxtverket

Verktyg för blomstrande besöksnäring

Den 5 maj startade Besöksnäringsturnén på Kreativum i Karlshamn, Blekinge. Där diskuterades besöksnäringens potential, marknad och efterfrågan men också regionala utmaningar i nutid och framtid belystes av deltagarna.

Övertygad landshövding

I Blekinge län har den nationella strategin för besöksnäringen dissekerats och analyserats under ett par års tid för att därefter pusslas ihop till en regionalt tillämpbar version. Ett resultat som kommit ur detta arbete är marknadsbolaget Visit Blekinge AB. Bolaget ska verka som en förenande och gränsöverskridande plattform. Landshövding Berit Andnor Bylund lät övertygad om att de satta målen skulle uppnås när hon inför drygt 140 deltagare öppnade Sverigeturnén på Kreativum i Karlshamn den 5 maj 2015.

Landshövding Berit Andnor Bylund. Foto: Matz Arnström

Berit Andnor Bylund

– Alla beslut är tagna och marknadsbolaget Visit Blekinge har i dag en operativ ledning på plats. Nu måste vi bara bli fler medlemmar. Genom att hålla strategin  levande och sudda ut kommun- och branschgränser kan vi tillsammans erbjuda besökare till Blekinge unika upplevelser året om. Lyckas vi med det så vet jag att vi kommer att nå våra mål, sa landshövdingen.

Samverkan - en nyckel till framgång

Den frågeställning som visade sig bli central för seminariet var just frågan om samverkan. Och även om seminariedeltagarna endast sparsamt berörde problem och utmaningar kring strategins genomförande så fanns frågetecknen där.

– Jag tror det handlar om att vi behöver mer kunskap om varandra. Vi behöver lära oss vad vi som enskilda aktörer gör. Men också vad det offentliga sysslar med. Med en ökad kunskap om varandra kan vi komplettera varandra istället för att konkurrera. Vi måste helt enkelt ta vara på alla tänkbara synergieffekter som kommer med att vara ambassadörer för varandra. Gör vi det kommer vi alla att finna vinster och branschen som helhet att gå starkt framåt, sade bland annat Christer Eriksson som driver upplevelseanläggningen Boda Borg i Karlskrona.

Ung och omogen

En annan utmaning som lyftes av seminariedeltagarna var länets kapacitet för att möta en kraftigt expanderande turism.

– Det största problemet vi står inför tror jag är att Blekinge inte är moget för att ta emot och hantera en ökande turism. I alla fall inte i nuläget. Men det är klart att vi ska ha del av kakan. Och med sådana här kunskapsutbyten som vi alla här tillsammans är med om i dag så tar vi nya gemensamma steg framåt. Så vi ska nog fasen se till att lyckas, sade Blekinge Arkipelags ordförande Bengt Mattsson.

Och det som åsyftades i det sammanhanget var återigen avsaknaden av kunskap om varandra. Och om vad besöksnäringen egentligen består av. Och därur naturlig och besöksfrämjande samverkan. En uppmärksammad brist som Åsa Egrelius från Visit Sweden dock påpekade på intet vis är unik för Blekinge.

­– Vi är en ung nation i turistsammanhang men med 42 miljoner årliga potentiella besökare har vi miljontals skäl att lära oss att både visa upp vad vårt land har att erbjuda och att tillsammans ta hand om besökarna och det kommer vi att göra, sade hon.

Frågestund med nationella representanter för besöksnäringen

Frågestund med nationella representanter för besöksnäringen

Komplex näring

En viktig kunskap att ha med sig i bagaget på resan mot 2020 års mål är behovet av samverkan mellan offentliga och privata aktörer på en mängd olika nivåer.

– Utveckling av destinationer handlar också om samhällsplanering, det är frågor som inte företagen styr över. Det behövs alltså lyhördhet och samverkan i alla led från politik och tjänstemän till näringsidkare, föreningar och medborgare för att skapa en positiv utveckling, sa Christina Rådelius från Tillväxtverket.

Besöksnäringens stora möjligheter blev än tydligare när Elisabet Elmsäter Vegsö från Svensk Handels förtydligade handelns del i näringen.

– Turism är också i allra högsta grad handel. Faktum är att handeln står för drygt 30 procent av de 284 miljarder som näringen omsatte under 2013. Och tillväxten inom den här grenen är enorm. Senaste tillväxtsiffran för shoppingturismen var 237 procent och kurvan bara fortsätter uppåt, sade hon.

Paketering - den andra nyckeln

Att det är samverkan och paketering som behövs för att Blekinge ska få del av besöksnäringens jäsande kaka var tydligt. Det tyckte i alla fall entreprenören Lars Sällström som driver företagen Allaround Tours i Karlshamn, Brokamåla gård och Jämshögs Gästgiveri i Olofström

– Det har tagit år. Men det går. Det är nu 23 år sedan jag kom till Olofström och idén om en verksamhet knuten till bygdens jakt- och fiskemarker började gro hos mig. I dag är det inte längre en dröm utan en blomstrande verklighet som bygger på samverkan med andra lokala aktörer där vi tillsammans skräddarsyr upplevelser med lokal jakt och fiske, lokal mat, boende och andra aktiviteter och upplevelser. Vi har helt enkelt lärt känna varandra och anammat mottot att komplettera istället för att konkurrera, sade han.

Visit Blekinge

Visit Blekinge är alltså den nya arena som den regionala turismorganisationen skapat för att sälja Blekinge som ett attraktivt besöks- och upplevelsemål. Företaget har ett övergripande samordnings-, samverkans- och strategiansvar.  Angelica Coleman styrelsemedlem från Ronneby Brunn uttryckte det så här

– Vi finns, står redo och har ett tydligt mål. Den nationella visionen om en fördubblad besöksnäring 2020 ska uppfyllas och dessutom ska vi se till så att Blekinge får en ny basnäring. Men vi kan bara göra det tillsammans med er så sitt inte där med armarna i kors utan bli medlem och bli en del i framtiden. Agera så kör vi!

Varpå den oundvikliga följdfrågan kom: Vad kostar det?

– Inte mer än vad företaget eller organisationen kan hantera för att bidra till ett livskraftigt Blekinge och där det i medlemskapet ingår både marknadsföring, paketering och sälj. Du väljer själv vad det är värt i kronor och ören, svarade Visit Blekinge AB:s vd Jens Harrysson.

Text: Johan Lenell

Tillbaka till kartan

Leif Wictorén turistchef Blekinge föreläser

Leif Wictorén, turistchef Blekinge

Kommentarer från deltagare


"Inom den blekingska besöksnäringen finns inget öst och väst. Här är alla gränser utsuddade och ledordet vi valt att arbeta efter är samverkan. " Leif Wictorén, Turistchef i Blekinge

"Vi är alldeles för positiva. Det här går alldeles för snabbt. Det är inte typiskt blekingskt. Men vi gör det ändå.¨Ola Söderdahl, styrelseordförande Visit Blekinge AB

"Vår största utmaning ligger i att skapa en samsyn som också inkluderar våra politiker. Får vi med oss dem i de här visionerna och i långsiktiga frågor som exempelvis infrastruktur och kommunikation så ligger vägen öppen." Tina Ivarsson, vd Kreativum

"Den första utmaningen vi har att brottas med är att vi måste bli fler medlemmar i marknadsbolaget Visit Blekinge AB. Med fler medlemmar får vi större budget och med den kommer fler och fler möjligheter. Så nu gäller det att vi får näringslivet i Blekinge att förstå värdet av att bli medlem i marknadsbolaget Visit Blekinge." Daniel Olovsson, Region Blekinge

"Vi måste utbilda oss tillsammans och börja stötta varandra och givetvis arbeta över kommun- och branschgränser."Ann-Louise Bohlin, Handelsutvecklare i Sölvesborg

"För det första måste vi göra oss beredda på att ta emot besökare. Det gör vi genom att samverka och genom att informera och sprida vårt budskap tillsammans. Under gemensam flagg." Mona Glans, Flygstationschef Ronneby Airport

"Utmaningarna vi står inför ligger i att hitta samverkansformer mellan besöksnäringen, det offentliga och näringslivet och så borde alla i samtliga led utbildas i det goda värdskapet." Ulrika Norden Johansson, Näringslivschef Karlshamns kommun

"Vi sitter på en guldskatt. Norra Europas närmsta skärgård. Den lockar mängder av européer men vi kan inte ta betalt i euro. Det måste vi åtgärda omedelbart." Fredrik Andersson, vd Unika Upplevelser AB i Karlshamn

Ort: Karlshamn

Antal deltagare: 105

Arrangör: Region Blekinge

Logotyp Region Belkinge


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.