Tillväxtverket

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 14 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket.

Gruppens arbete ska bidra till:

  • att stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft
  • att skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer
  • att skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen.

Gemensamma prioriteringar är viktigt

De gemensamma prioriteringarna fungerar som stöd för varje myndighets eget arbete. Tre gemensamma pilotprojekt har initierats med tre olika drivande myndigheter och statliga bolag, inom tre angelägna utvecklingsområden:

  • Internationella investeringar i svensk besöksnäring med Business Sweden som drivande
  • Turismens samhällsekonomiska effekter med Trafikverket som drivande
  • Analys av kompetensbehov i besöksnäringen med Tillväxtverket som drivande myndighet.

Myndighetsgruppen beskriver i foldern (nedan) Besöksnäringens myndighetsgrupp – Tillsammans för en starkare svensk besöksnäring gemensamma mål, utmaningar och utvecklingsområden. Här kan du läsa mer om samarbetet, myndigheternas olika uppdrag relaterat till turism och besöksnäring. Notera att Arbetsförmedlingen har tillkommit

Besöksnäringens myndighetsgrupp – Tillsammans för en starkare svensk besöksnäringlänk till annan webbplatsBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.