Tillväxtverket
Skidåkare i svenska fjällen

Turism- och besöksnäringen växer

Resandet växer snabbast till storstäderna men har även en stor potential till andra destinationer i stora delar av landet. Omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter.

Prognoserna pekar på fortsatt global tillväxt, med stor potential för Sverige att hävda sig internationellt, både genom landets rika natur- och kulturvärden och genom attraktiva städer. Turismföretagen har många styrkor. Företagen uttrycker en hög tillväxtvilja, näringen är sysselsättningsintensiv och erbjuder i hög grad arbete för ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

En övergripande målbild är att svensk besöksnäring kontinuerligt stärker sin internationella konkurrenskraft och fortsätter att växa i en förändrad omvärld. Tillväxten ska märkas i ökad omsättning och nya jobb i hela landet.

För oss är det viktigt att besöksnäringens aktörer har god tillgång till kunskap om näringens förutsättningar och möjligheter, bra verktyg för destinations- och affärsutveckling samt kunskap om möjliga vägar till finansiering och samverkan. Här nedan hittar du information om insatser, rapporter och finansieringsmöjligheter inom ramen för besöksnäringen.

Turismens årsbokslut 2017

Turismens årsbokslut 2017

År 2017 blev ett starkt år för turismen i Sverige. De samlade turismutgifterna ökade med 7,4 procent jämfört med 2016 vilket är den kraftigaste ökningen sedan 2006. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättningstillväxt. Det visar undersökningen Turismens årsbokslut 2017, som senare kommer bli en del av rapporten Fakta om svensk turism 2017 och som publiceras i början av juli 2018.

Turismens årsbokslut 2017

Finansiering till affärsutveckling inom turism

Tillväxtverket finansiering affärsutveckling i små och medelstora företag och delfinansierar vissa strategiska utvecklingsprojekt.

Mikrostöd till naturturismföretag

Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar

Stora Turismpriset 2018

Varje år delas Stora Turismpriset ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Stora Turismpriset

Från idé till investering - en handbok för att attrahera fler internationella investeringar i svensk besöksnäring

Internationella investeringar innebär en rad fördelar. Förutom att de bidrar till att öka Sveriges tillväxt och ger en ökad sysselsättning, genererar de många betydande värden inom besöksnäringen och hos den enskilda företagaren. Ofta medföljer ett intellektuellt kapital som bidrar till ett smartare företagande samt stärkta marknadskanaler till den utländska marknaden, vilket i sin tur leder till ökade turistströmmar till Sverige från utlandet på lång sikt. Den här handboken vänder sig till dig som vill veta mer om investeringsfrämjande arbete med särskilt fokus på besöksnäringen i Sverige. Handboken är framtagen av Invest in Norrbotten i samverkan med Tillväxtverket, Business Sweden och Swedish Lapland Visitors Board.

Läs och ladda ner handbokenPDF

Turismåret 2017 i siffror

sommarturism, besöksnäringen

Vilka turismlän växer mest och varifrån kommer besökarna? Var i världen växer respektive svalnar intresset? Tillväxtverket tar varje år fram siffror som visar vad turismen betyder för svensk ekonomi. Det handlar om turismens omsättning, exportvärde och hur många arbeten den ger. Här hittar du olika typer av statistik om turism.

Statistik och infografik om turism

Kompetensbehov och utbildningar inom turism

Vilka turismutbildningar finns i Sverige? Vilken kompetens utöver digitalisering, språk och kvalitetsäkring efterfrågar företagen inom besöksnäringen?

I dessa rapporter kan du läsa om de kompetensbehov som finns inom besöksnäringen samt om utbildningar inom turism och naturturism som finns i Sverige. Rapporterna hjälper oss förstå besöksnäringens största tillväxthinder, hur studieutbudet har utvecklats och vad företag inom besöksnäringen behöver för att tillgodose de kompetensbehov som finns.

Kompetensförsörjning och kompetensbehov inom svensk besöksnäring

Utbildningar inriktade mot turism

Vem gör vad inom besöksnäringen?

Denna kartläggning visar vilka destinationsorganisationer som finns i Sverige. Den hjälper oss att bland annat förstå vilka olika typer av aktörer som finns, hur de finansieras och organiseras, vilken inriktning deras arbete har och vem som gör vad.

Destinations­organisationer inom turism    

Uppdraget hållbar produktutveckling

produktutveckling, upplevelser, natur, kultur

Sverige behöver ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. Under åren 2016-2019  finansierar vi därför, på regeringens uppdrag, projekt med fokus på natur- och kulturturism i sju regioner och ett kommunkluster.

Hållbar produktutveckling (HPU) 

Kartläggning av turism- och rekreationscykling

Intresset och potential för cykelturism ökar. Det finns stor möjlighet till ökade intäkter och ökad sysselsättning över hela landet, med bieffekter i form av förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Men det finns också betydande svårigheter och brister att åtgärda för att denna potential ska gå att ta till vara. Mer om det kan du läsa i slutrapporten som nu är överlämnad till regeringen.

Vår kartläggning av turism- och rekreationscykling

Sverige är värd för världskonferens om hållbar naturturism

År 2019 står vi i alla fall värd för en internationell konferens i Göteborg om hållbar naturturism, som samlar yrkesfolk från hela världen. Tillväxtverket har varit med att ansöka och anledningen till att den hamnat i Sverige är att det är nära till naturen, även i städer och att vi låter naturen vara en viktig del av våra liv.

Pressmeddelande om Världskongress för naturturism till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Analys av behov, förutsättningar och villkor

svensk turism

Tillväxtverket genomför också utvecklingsinsatser och tar fram rapporter om besöksnäringens behov, förutsättningar och villkor. Några exempel på publikationer är: Hur utvecklar vi hållbara turist­destinationer och Besöksnäringens möjligheter och utmaningar.

Publikationer om turism- och besöksnäringen

 

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 14 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Gruppens arbete ska bland annat bidra till att stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft.

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Stärkt lokal attraktionskraft

Tillväxtverket har i uppdrag att under perioden 2015–2018 genomföra programmet Stärkt lokal attraktionskraft. Programmet ska stödja och vidareutveckla det arbete som kommuner och andra aktörer bedriver för ökad attraktionskraft. Kommunerna får finansiering för att utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft utifrån lokala förutsättningar

­Pilot­­kommuner för attraktions­­kraft

Flen har satt turismen på framtidskartan

Hållbar destinationsutveckling

2012-2015 genomförde Tillväxtverket projektet Hållbar destinationsutveckling (HDU).

I projektet medverkade fem destinationer, Bohuslän, Kiruna , Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Alla projekten hade  stor potential att uvecklas mot internationella marknader på ett hållbart sätt.

Resultaten från projekten

Utmaningar för svensk besöksnäring

  • Vi behöver öka kunskapen om globala trender för att Sverige ska ha chans att hänga med i en föränderlig och hårt konkurrensutsatt global turismindustri
  • Många av de förändringar som sker i besöksnäringen har sin bakgrund i ett förändrat beteende hos konsumenterna och en allt snabbare digitalisering
  • Det finns en stor efterfrågan på fler mogna turistdestinationer, produkter och upplevelser i Sverige. En utmaning är att få hela utvecklingskedjan att fungera, vilket kräver både kompetens och konstruktiv samverkan mellan många aktörer
  • Besöksnäringens företag omgärdas av ett omfattande regelverk och ser lagar och myndighetsregler som ett större hinder än genomsnittsföretaget
  • Utvecklingen av turism är utmanande ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ett stort behov av att arbeta vidare med frågorna.

Kontakt

Ulrika Nisser
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 55

Erika Rosander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 18

Christina Rådelius
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 07

Cecilia Österlind 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 07                                                                    Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.