Tillväxtverket

Svenska råvaror på export

Med fokus på svenska vegetabiliska råvaror ska vi utveckla hållbara och hälsosamma livsmedel som sätter Sverige på kartan som innovativ livsmedelsexportör.          

Samarbetet mellan akademin, primärproduktionen, restaurangbranschen och livsmedelsindustrin behöver utvecklas för att skapa inspiration och ta svenska råvaror till nya höjder. Det finns ett stort behov av forskning och utveckling för att förädla vegetabilier. Ett exempel på ett område som förväntas explodera är Fermentering av livsmedel. Fermentering är hälsosamt och är en del av den svenska matkulturen.

Önskat läge 2030

  • Svenska konsumenter har gått över till en kost dominerad av vegetabilier för att det är gott, hälsosamt och bra för miljön.
  • Det svenska utbudet av vegetabilier är cirka 10 gånger bredare och djupare än idag.
  • Svenska livsmedel har ett högt anseende i världen, för att de är nyskapande och ger goda upplevelser. Att de är hälsosamma och hållbara är en hygienfaktor.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.