Tillväxtverket

Sensorik

Sensorik handlar om hur produktens olika beståndsdelar samspelar vid tillverkningsprocessen, lagring, transport, tillagning och inte minst själva ättillfället.

Hur kan vi styra önskade respektive oönskade reaktioner? Hur påverkar utseendet, doften, texturen och smaken den totala upplevelsen? Vilka komponenter förstärker respektive dämpar olika upplevelser?

Hos människan måste vi förstå hur enskilda sinnen fungerar och hur dessa samverkar och ger upphov till olika upplevelser. Vidare krävs en förståelse hur olika sinnesintryck medverkar till och påverkar konsumenternas preferenser och acceptans.

Enkelt uttryckt har sensoriken fokus på produkten medan psykofysiken har fokus på sinnena. Här finns en stor potential för ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete.

Önskat läge 2025

  • Livsmedelssverige har insett hur viktig sensoriken är för vår sektor och prioriterat upp sensorikverksamheten genom hela kedjan.
  • Genom vår nya kunskap om multisensoriska effekter och hur olika komponenter påverkar varandra genom förstärkning eller dämpning har vi ett nytt kraftfullt verktyg för nya tillverkningsprocesser samt produktutveckling där sensoriken är en nödvändig del.
  • Vi använder relevanta och validerade sensorikmetoder i produktutveckling, kvalitetskontroll, konsumentinsikter och marknadsföring.
  • Sensorik är välkänt bland allmänheten och en viktig del av utbildningen, både på avancerad- och grundnivå samt i grundskolan.
  • Vi har nyttjat digitalisering och e-handel och utvecklat ett tydligt smakspråk vilket gjort att vi återigen är en ledande sensoriknation.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.