Tillväxtverket

Optimala processer

Syftet med detta område är att bevara näringsämnen och smaker genom alla processled för att industriellt producera högkvalitativa och resurseffektiva svenska livsmedel.          

Området fokuserar på processutformning och teknologiutveckling för hälsa och smak. Det kan till exempel innebära val av råvaru-, process-, förpacknings- och lagringsalternativ med koppling till påverkan på smak och hälsa.

Önskat läge 2025

  • Den svenska livsmedelssektorn ligger i framkant vad gäller teknologiutveckling och kan tack vare det ta fram nya produkter som överträffar konsumenters förväntningar världen över.
  • Svenska livsmedel kännetecknas av transparens, erkänt hög livsmedelssäkerhet och hög kvalitet.
  • Produkt- och processutveckling har resulterat i mer resurseffektiva och hållbart producerade, målanpassade produkter.
  • Nya produkter har utvecklats med egenskaper som möjliggörs av alternativa tekniker eller tekniker som används i andra industrigrenar.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.