Tillväxtverket

Mat för olika målgrupper

Syftet med området är att skapa förutsättningar för att optimera kosten för olika målgrupper där kosten på relativt kort sikt kan ha avgörande betydelse för livskvaliteten och hälsan.

Utgångspunkten är de Nordiska Näringsrekommendationerna och kostråd sprungna ur dessa.

Dåliga matvanor kostar stora summor för det svenska samhället. Samhällsekonomiska vinster med att utveckla området är att människor får fler friska levnadsår och att vi får lägre sjukvårdskostnader. Livsmedelssektorn har en stor potential i att förbättra förståelsen för matens påverkan på hälsan.

Önskat läge 2030

  • Sverige är ett föregångsland för god hälsa där följsamheten till kostråden är hög. Detta medför ett långt liv fritt från välfärdssjukdomar. Kostnaderna för välfärdssjukdomar har minskat signifikant och Sverige är ett ledande land i export av denna kunskap.
  • Den starka digitala och teknologiska utvecklingen gör att vi går mot mer individuella kostråd. Flera preventiva och terapeutiska livsmedelsbaserade koncept tas fram som starka konkurrenter till medicinering.
  • Vi har ett utökat samarbete mellan vårdsektorn och livsmedelssektorn.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.