Tillväxtverket

Hälsosammare mat

Hälsosam mat måste vara attraktiv för konsumenten såväl prismässigt som sensoriskt. Här finns det en stor potential för utveckling för livsmedelssektorn.    

Det finns hos många konsumenter en okunskap om hur man kan få in hälsosam mat i sitt liv. Det handlar både om en tro på att en hälsosam mat blir dyrare och tar mer tid att laga men också om att man upplever att hälsosam mat inte är lika god och att man tvingas göra avkall på sånt man uppskattar i sin nuvarande kost. Vi ser att det finns en potential i att livsmedelssektorn går samman för att ta ett helhetsgrepp för att föra ut en hälsosam mat med ytterligare mervärden till konsumenterna.

Önskat läge 2030

  • Både svenska och internationella konsumenter har god kunskap om vad som är hälsosam mat och det finns också en tydlig bild hos livsmedelssektorn vilka mervärden konsumenter ser med de svenska livsmedlen.
  • Sverige är ett föredöme när det gäller att producera, marknadsföra och sälja högprofilerad kvalitetsmat som bygger på hälsa, hållbarhet och omsorg. Detta har lett såväl till ett förbättrat hälsoläge som till starkare försäljning/export av svenska livsmedel.
  • Livsmedelssektorn har större möjligheter att kommunicera de svenska livsmedlens fördelar, både inom hälsa och hållbarhet.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.